Łyse: Za nami Kurpiowska Niedziela Palmowa

Łyse: Za nami Kurpiowska Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową wszystkie drogi prowadziły na Kurpie, a dokładnie do miejscowości Łyse, gdzie odbyła się Kurpiowska Niedziela Palmowa. Uroczystości, którym przewodniczył bp Janusz Stepnowski przyciągnęły tłumy. Kurpiowska Niedziela Palmowa wróciła w pełnej...
Słowo Boże na każdy dzień: 10 kwietnia

Słowo Boże na każdy dzień: 10 kwietnia

NIEDZIELA PALMOWA Łk 19,28-40 Jezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: „Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę...