Uroczystość Objawienia Pańskiego

Dziś czcimy objawienie się Boga w widzialnej postaci. Objawił się On się poganom w osobach Mędrców, narodowi wybranemu przy chrzcie w Jordanie i swoim uczniom przez cud dokonany w Kanie Galilejskiej. Oficjalna nazwa święta brzmi Epifania. Terminem tym Grecy określali...