Kolno: Nowe, wyższe opłaty za śmieci

Kolno: Nowe, wyższe opłaty za śmieci

Po długich dyskusjach radni Kolna, głosami 12 za i 2 przeciw, przyjęli podwyżkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście. W Kolnie stosowana jest metoda naliczania opłat od zużytej wody z danej nieruchomości. Do tej pory stawka wynosiła 9 złotych za...