Podlaskie: Radni przyjęli budżet województwa

Podlaskie: Radni przyjęli budżet województwa

Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego przyjęli budżet na przyszły rok. Został on przyjęty stosunkiem głosów 20 za, przy dziesięciu wstrzymujących się i żadnych głosach przeciwnych. Marszałek Artur Kosicki podkreśla, że uwzględnione zostały wszystkie wnioski zgłoszone...