O. Roman Bielecki: W 2018 r. zawarto 192 tys. małżeństw i orzeczono 62 tys. rozwodów. Temat trwałości małżeństw jest obecnie bardzo aktualny

O. Roman Bielecki: W 2018 r. zawarto 192 tys. małżeństw i orzeczono 62 tys. rozwodów. Temat trwałości małżeństw jest obecnie bardzo aktualny

„Małżeństwo jest ciągle najbardziej popularną formą spędzenia życia. Według rocznika GUS-u za 2018 r. zawarto 192 tysiące małżeństw. To jest oczywiście fantastyczna informacja. Ale druga jest mniej optymistyczna, bo 62 tysiące małżeństw się rozstało i orzeczono 62...