Wiara: Poświęcenie szkoły dla dzieci z Ukrainy

Wiara: Poświęcenie szkoły dla dzieci z Ukrainy

W podczęstochowskim Olsztynie uroczyście otwarto tymczasową szkołę dla dzieci i uczniów z Ukrainy. Znajduje się ona w budynku przyszłego centrum rehabilitacji i wsparcia psychospołecznego im. św. Jana Pawła II. Szkoła mieści 10 sal lekcyjnych dla uczniów z klas...
Wiara: Paczka z łomżyńskiej parafii do Ukrainy

Wiara: Paczka z łomżyńskiej parafii do Ukrainy

Czy pamiętacie akcję paczka dla Ukrainy w Myszyńcu? Tym razem akcja jest realizowana w parafii katedralnej w Łomży. Rycerze Kolumba i pomocnicy przygotują jutro ponad 500 paczek z żywnością, ale nie tylko mówi ksiądz Patryk Banach, wikariusz parafii: Ksiądz Patryk...