Mały Płock: Wsparcie finansowe z Rządowego Programu

Mały Płock: Wsparcie finansowe z Rządowego Programu

Wśród gmin i powiatów z naszego regionu wsparcie finansowe z Rządowego Programu otrzymał również Mały Płock. Gmina odnowi stację uzdatniania wody w miejscowości Korzeniste. To bardzo potrzebna inwestycja mówił Józef Dymerski, Wójt Gminy Mały Płock: Gmina otrzymała...