Słowo Boże na każdy dzień: 12 sierpnia

Słowo Boże na każdy dzień: 12 sierpnia

PIĄTEK DZIEWIĘTNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mt 19,3-12 Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?” On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich...
Słowo Boże na każdy dzień: 11 sierpnia

Słowo Boże na każdy dzień: 11 sierpnia

CZWARTEK DZIEWIĘTNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mt 18,21-19,1 Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt...
Słowo Boże na każdy dzień: 10 sierpnia

Słowo Boże na każdy dzień: 10 sierpnia

ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA J 12,24-26 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje...
Słowo Boże na każdy dzień: 9 sierpnia

Słowo Boże na każdy dzień: 9 sierpnia

ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN) Mt 25,1-13  Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć...
Słowo Boże na każdy dzień: 8 sierpnia

Słowo Boże na każdy dzień: 8 sierpnia

PONIEDZIAŁEK DZIEWIĘTNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mt 17,22-27 Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie”. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum,...