Słowo Boże na każdy dzień: 22 września

Słowo Boże na każdy dzień: 22 września

CZWARTEK DWUDZIESTEGO PIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO   Łk 9, 7-9   Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z...
Słowo Boże na każdy dzień: 21 września

Słowo Boże na każdy dzień: 21 września

ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY   Mt 9, 9-13 Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło...
Słowo Boże na każdy dzień: 27 września

Słowo Boże na każdy dzień: 20 września

WTOREK DWUDZIESTEGO PIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO   Łk 8, 19-21 Przyszli do Jezusa Jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: „Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”. Lecz On im odpowiedział: „Moją matką...

Słowo Boże na każdy dzień: 19 września

PONIEDZIAŁEK DWUDZIESTEGO PIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO   Łk 8, 16-18 Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic...

Słowo Boże na każdy dzień: 18 września

  XXV NIEDZIELA ZWYKŁA   Łk 16, 1-13 Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo...