Słowo Boże na każdy dzień: 4 kwietnia

Słowo Boże na każdy dzień: 4 kwietnia

PONIEDZIAŁEK PIĄTEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU J 8,12-20 Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. Rzekli do Niego faryzeusze: „Ty sam o sobie wydajesz...
Słowo Boże na każdy dzień: 3 kwietnia

Słowo Boże na każdy dzień: 3 kwietnia

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU J 8, 1-11 Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na...
Słowo Boże na każdy dzień: 3 kwietnia

Słowo Boże na każdy dzień: 2 kwietnia

J 7,40-53 Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. Jeszcze inni mówili: „Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z...
Słowo Boże na każdy dzień: 3 kwietnia

Słowo Boże na każdy dzień: 1 kwietnia

J 7,1-2.10.25-30 Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić. A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z...