Słowo Boże na każdy dzień: 20 czerwca

Słowo Boże na każdy dzień: 20 czerwca

PONIEDZIAŁEK DWUNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mt 7,1-5 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a...
Słowo Boże na każdy dzień: 19 czerwca

Słowo Boże na każdy dzień: 19 czerwca

XII NIEDZIELA ZWYKŁA Łk 9, 18-24 Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków...
Słowo Boże na każdy dzień: 19 czerwca

Słowo Boże na każdy dzień: 18 czerwca

SOBOTA JEDENASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mt 6,24-34 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie....
Słowo Boże na każdy dzień: 20 czerwca

Słowo Boże na każdy dzień: 17 czerwca

PIĄTEK JEDENASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mt 6,19-23 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza mszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie...
Słowo Boże na każdy dzień: 19 czerwca

Słowo Boże na każdy dzień: 15 czerwca

ŚRODA JEDENASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mt 6,1-6.16-18 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc...