Łomża: Pomóż opracować strategię rozwoju miasta

Łomża: Strategia rozwoju miasta w opracowaniu

Kończy się jedna strategia rozwoju, zaczyna się druga. Łomżyński ratusz przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku. Będzie to dokument określający cele strategiczne oraz kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, który ma wpływać...