Wiara: Dziedzictwo św. Brata Alberta Chmielowskiego

Wiara: Dziedzictwo św. Brata Alberta Chmielowskiego

Porzucił wszystko, co miał, by dawać nadzieję osobom bezdomnym, nędzarzom i chorym – św. Brat Albert Chmielowski. Jego dziedzictwo podejmuje m.in. fundacja zajmująca się opieką osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dziś jej przedstawiciele powierzają Maryi...
Wspominamy świętego Alberta Chmielowskiego

Wspominamy świętego Alberta Chmielowskiego

Święty Albert Chmielowski jest jednym z najbardziej znanych polskich świętych. Odwiedzając zakopiańskie Kalatówki, wielu dopiero sobie uzmysławia mało zananą część życia tego świętego. Albert Chmielowski to nie tylko wielki malarz, patriota, przyjaciel ubogich,...