Słowo Boże na każdy dzień: 16 kwietnia

Słowo Boże na każdy dzień: 16 kwietnia

WIELKA SOBOTA 1 P 1,18-21 Wiecie, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany...