Wiara: Uroczystość Matki Bożej Bolesnej

Wiara: Uroczystość Matki Bożej Bolesnej

Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Matki Bożej Bolesnej. Prorok Symeon, podczas ofiarowania Jezusa w świątyni, zapowiedział Maryi cierpienie. Matka Boża, najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział w zbawczym dziele Jezusa...