Wiara: Najświętsza Maryja Panna Wniebowzięta

Wiara: Najświętsza Maryja Panna Wniebowzięta

„Przez tajemnicę wniebowzięcia Maryja sama doznała w sposób definitywny skutków tego jedynego pośrednictwa, którym jest pośrednictwo Chrystusa – Odkupiciela świata i zmartwychwstałego Pana” (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 41) Z tajemnicą wniebowzięcia związane...