Wiara: Czytając Słowo Boże

Wiara: Czytając Słowo Boże

Kościół, żyje jako wspólnota osób wierzących w Chrystusa. Ważnym elementem bycia w wspólnocie Kościoła jest zgłębianie znajomości Pisma Świętego. Czytając Pismo Święte, zgłębiamy Słowo Boże, które Bóg kieruje do nas na przestrzeni historii zbawienia. Poznajemy prawdy,...