Mały książę czy wielki dyktator?

Kryzys dzieci i młodzieży zaczyna się zwykle od kryzysu dorosłych i od kryzysu wychowania. Mądre wychowanie młodego pokolenia to najbardziej radosna forma miłości w relacja wychowawca – wychowanek. Niestety w naszych czasach coraz częściej „ideałem” staje się...