Region: Służba więzienna w Czyżewie

Region: Służba więzienna w Czyżewie

Przedstawiciele służby więziennej odwiedzili młodzież szkolną w Czyżewie. Spotkanie polegało na zaznajomieniu się z charakterem pracy funkcjonariuszy oraz również pełniącego tam służbę psa. Pracownicy zakładu karnego przestrzegali uczniów przed pewnym ryzykiem mówi...