Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: Błogosławiona pielęgniarka w Wyszkowie

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Zdrowia w porozumieniu z Krajowym Duszpasterstwem Służby Zdrowia i Chorych zorganizowało w dniach 17-19 grudnia 2022 r. peregrynację relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej w wyszkowskim szpitalu.

W sobotnie południe 17 grudnia relikwie błogosławionej pielęgniarki zostały przywitane w kaplicy szpitalnej pw. Miłosiernego Zbawiciela i wystawione do publicznej czci.

Personel i pacjenci uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej o duchowe owoce peregrynacji. Tematem przewodnim homilii, którą skierował do zebranych ks. Robert Szulencki – kapelan szpitalny, były słowa z Hymnu do bł. Hanny Chrzanowskiej: „Spiesz się do ludzi, by zanieść im miłość!”.

Każdy odwiedzający kaplicę szpitalną miał możliwość modlitwy przez wstawiennictwo bł. Hanny.

Niedzielna Eucharystia sprawowana była w intencji pacjentów wyszkowskiej placówki medycznej. „Wszystko jest mało ważne, najważniejsza jest miłość Boga” – te słowa błogosławionej stały się motywem przewodnim wygłoszonego słowa podczas Mszy św. Po modlitwie w godzinie miłosierdzia relikwie zostały przewiezione do kościoła św. Wojciecha, tak aby jeszcze większa grupa wiernych mogła zapoznać się postacią błogosławionej, a także powierzyć jej swoje intencje.

Poniedziałek 19 grudnia był ostatnim dniem peregrynacji relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej w Diecezji Łomżyńskiej i SPZZOZ w Wyszkowie. Podczas Eucharystii kapelan szpitalny zachęcił wszystkich, aby czyniąc dobro mieli świadomość, że jest to odblask dobroci Boga. Na koniec Mszy św. odczytano akt zawierzenia i umieszczono relikwie bł. Hanny w drewnianym relikwiarium. Relikwie, które peregrynowały po Diecezji Łomżyńskiej zostały przekazane do Diecezji Drohiczyńskiej.

BŁOGOSŁAWIONA PIELĘGNIARKA

Swoją posługę chorym, sierotom, zwłaszcza dzieciom oraz aktywność społeczną na rzecz środowiska pielęgniarskiego bł. Hanna łączyła z wiarą. W 1937 r. przyczyniła się do założenia Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich. Jako katolicka i wierząca pielęgniarka starała się o upowszechnienie zwyczaju sprawowania Mszy św. w domu chorych oraz ich odwiedzin z wizytą duszpasterską. Wiele troski włożyła także w środowisko pielęgniarek i położnych, dbając o ich duchowe i etyczne wychowanie. W wielu inicjatywach na rzecz środowiska medycznego oraz środowiska chorych współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą.

Dzisiaj, jako błogosławiona, jest nie tylko orędowniczką dla chorych i cierpiących oraz służby zdrowia, ale także wzorem osoby poświęcającej się całkowicie posłudze najsłabszym i inspiracją dla współczesnych pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, lekarzy i całego personelu medycznego. Została beatyfikowana 28 kwietnia 2018 r. w Krakowie.

tekst: rs/diecezja.lomza.pl

foto: rs/bs

red. Anna Borawska

Autor E. S.

2022-12-21

Więcej informacji z tej kategorii