Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: Duch Święty na nas zstąpił

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Dzisiejsza uroczystość przypomina nam bardzo ważne wydarzenie, które miało miejsce 50 dni po Chrystusowym zmartwychwstaniu. Uczniowie zgromadzeni na modlitwie w Jerozolimie zostali w szczególny sposób obdarowani Duchem Świętym, który na nich zstąpił. Jak nam relacjonuje autor Dziejów Apostolskich w pierwszym czytaniu, wyszli oni z miejsca, w którym przebywali, aby przybyłym z rożnych stron do Jerozolimy z odwagą dawać świadectwo o Jezusie.

Choć wydarzenie opisane nam przez św. Łukasza miało wyjątkowy charakter i szczególne znaczenie dla Kościoła św., to jednak nie możemy zapomnieć o tym, że Duch Święty ciągle na nowo zstępuje udzielając Swoich łask uczniom Jezusa. Mimo tego, że nie dostrzegamy zewnętrznych znaków tego Bożego działania, wierzymy w Jego rzeczywistą obecność w życiu uczniów Chrystusa Pana w każdym pokoleniu, także w czasach nam współczesnych.

Szczególnym momentem zstąpienia na nas Ducha Świętego i obdarzenia nas wielorakimi darami Bożymi jest przyjęcie sakramentu bierzmowania. Dlatego też dziś osoby, które ten sakrament przyjęły mają szczególną okazję, by przypomnieć sobie o tym fakcie i by raz jeszcze podziękować za to Boże obdarowanie. Jednocześnie powinniśmy przez chwilę się zatrzymać i zastanowić się nad sprawą o ważnym znaczeniu. Chodzi o naszą odpowiedź na Dar, który otrzymaliśmy. Jak wspomnieliśmy – po obdarowaniu Duchem Świętym uczniowie Jezusa z odwagą podjęli zadanie bycia świadkami swej wiary w Jezusa. Kolejne rozdziały Dziejów Apostolskich informują nas o tym, jak w sposób zdecydowany dawali świadectwo o Nim w różnych sytuacjach swego codziennego życia, mimo grożących im z tego powodu niebezpieczeństw, mimo przeciwności, które ich spotykały. Także w obliczu aresztowania i przesłuchiwania przez władze, w obliczu więzienia, cierpienia, a nawet męczeństwa z powodu głoszenia Ewangelii – nie rezygnowali z przyjętego zadania.

A jak to jest w naszym przypadku? Jeśli spojrzymy na obrzęd sakramentu bierzmowania, warto zauważyć jedno zdanie, które wypowiadają ci, którzy do niego przystępują. W odpowiedzi na pytanie szafarza o to, jakich łask oczekują przyjmujący bierzmowanie, oni odpowiadają: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”. Możemy powiedzieć, że Bóg wypełnia ludzkie pragnienie wyrażone w tych słowach za każdym razem, kiedy jest sprawowany liturgiczny obrzęd sakramentu Bierzmowania. Duch Święty rzeczywiście zstępuje i umacnia tych, którzy o to umocnienie proszą. On daje Swe dary w obfitości. Jednak dalsze słowa cytowanej odpowiedzi są pewnym zobowiązaniem, podjętym przez tych, którzy proszą o zstąpienie na nich Ducha Świętego. One wskazują na drogę właściwego postępowania tych, którzy otrzymali ten Boży dar sakramentalny. Droga ta to: „mężne wyznawanie wiary i postępowanie według jej zasad”. Oznacza to, że każdy kto prosi o otrzymanie tego daru Ducha Świętego wyraża pragnienie i gotowość, by w swej codzienności w sposób mężny, odważny wyznawać własną wiarę oraz kierować się w swoim postępowaniu i swoich decyzjach nauką Bożą. Dotyczy to rożnych sytuacji, przed którymi trzeba stawać na drodze życia uczniowskiego (kiedy zwykle przyjmuje się ten sakrament), ale dotyczy też sytuacji spotykanych w następnych latach życia: na studiach, w pracy, w odczytywaniu drogi powołania, w przygotowaniu do małżeństwa, w sprawach rodzinnych czy w pracy, w relacjach z innymi ludźmi… Ciągle na nowo musimy sobie przypominać tę prawdę i to zobowiązanie, by troszczyć się o życie według nauki Ewangelii i odważnie dawać świadectwo o własnej wierze chrześcijańskiej.

Dziękujmy za dar Ducha Świętego i prośmy o Jego nieustanną pomoc na drogach życia – ale też własnym życiem i świadectwem współpracujmy z Bożym darem!

xJK

Autor M. Sz.

2021-05-23

Więcej informacji z tej kategorii

Wiara: 80. Tydzień Miłosierdzia

Wiara: 80. Tydzień Miłosierdzia

Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczął się w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Tegorocznym hasłem są słowa '…każdy...