Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: Gotów służyć Bogu i Ojczyźnie – uroczystości patronalne KSM

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

W minioną niedzielę odbyły się uroczystości patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W katedrze łomżyńskiej 29-osobowa grupa młodych złożyła przyrzeczenia, by oficjalnie stać się członkiem KSM-u.

Uroczystość rozpoczęła się w Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie młodzi z całej diecezji zgromadzili się wraz z nowym Zarządem Diecezjalnym. O godzinie 14.00 nastąpiło wprowadzenie relikwii bł. Karoliny Kózkówny. Po odśpiewaniu hymnu KSM-u Magdalena Faszczewska – prezes KSM DŁ – przywitała zaproszonych gości. W wydarzeniu uczestniczyli młodzi z jedenastu oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży: KSM Szumowo, KSM Śniadowo, KSM Kadzidło, KSM Brok, KSM Sokoły, KSM Łomża Miłosierdzia Bożego, KSM Radule, KSM Wysokie Mazowieckie św. Jana Chrzciciela, KSM Zambrów św. Józefa, KSM Kołaki Kościelne, młodzież z parafii Lelis i przedstawiciele Akcji Katolickiej. Młodzieży towarzyszyli księża asystenci parafialnych oddziałów, katecheci i rodzice.

– Bardzo cieszymy się z Waszej obecności. To spotkanie pokazuje, że mimo trudnego czasu pandemii formacja jak i akcja w KSM jest możliwa! – powiedziała w swoim wystąpieniu Magdalena Faszczewska.

Po słowach asystenta diecezjalnego ks. Mariusza Szulca, który przedstawił skład nowych władz Stowarzyszenia, głos zabrali zaproszeni goście. Iga i Konrad Grzybowscy z fundacji Ster na Miłość opowiedzieli zebranym o roli młodego człowieka w Kościele. Młodzi małżonkowie, którzy na co dzień doświadczają mocy działania Boga w swojej rodzinie, uświadamiali zebranym, jak ważne jest pozytywne spojrzenie na świat w perspektywie miłości Boga do człowieka. Po omówieniu spraw formalnych, uroczystości przeniosły się do katedry łomżyńskiej. Eucharystii przewodniczył pasterz diecezji bp Janusz Stepnowski. Młodzi na początku Mszy św. poprosili księdza biskupa o modlitwę w ich intencji oraz o duchowe owoce rozpoczynającego się synodu w przestrzeni diecezjalnej. Młodzież wyraziła wobec pasterza diecezji przywiązanie do wiary: „My się wiary nie wstydzimy. Chcemy w naszych środowiskach wiarę wyznawać i mówić o Bogu, który jest Miłością”. Nie zabrakło też życzeń kierowanych do bp. Janusza w dniu Jego imienin.

W homilii pasterz diecezji podkreślił zaangażowanie młodych ludzi, zrzeszających się w KSM-ie:

– Wy jako członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży angażujecie się w różne dzieła. Uczycie się Chrystusa na kartach Ewangelii, ale uczycie się tego Chrystusa też posługując innym osobom, szczególnie tym, którzy potrzebują ludzkiej pomocy. To jest to bycie razem”. W kontekście trwającego w Kościele synodu, który przede wszystkim ma na celu spotkanie, biskup ­Janusz uświadamiał młodym ludziom, że są członkami Kościoła i są też za niego odpowiedzialni. „Wy jako młodzi ludzie w waszym życiu poszukujecie prawdy. W tym poszukiwaniu nie raz jesteście krytyczni tak, jak każdy człowiek. Ważne jest to, aby stawiać sobie nieraz niewygodne pytania, aby poszukiwać prawdę i tę prawdę odnajdywać. Nieraz w medialnym zamieszaniu trudno jest nam prawdę odnaleźć. Naszym powołaniem jest miłość i prawda. I tą ostateczną prawdą dla nas chrześcijan jest ten, którego Apokalipsa określa Alfą i Omegą. Jeśli Jemu zaufamy, to będziemy żyć w prawdzie i będziemy tę prawdę ­odnajdywać”.

Po homilii biskup łomżyński przyjął ślubowanie nowych druhen i druhów. Tym, którzy złożyli przyrzeczenia, wręczył odznakę KSM-owicza. Wyjątkową oprawę muzyczną podczas Mszy św. zapewnił zespół „Theoforos”. Tuż przed rozesłaniem bp Janusz Stepnowski wręczył kapłanom pracującym z młodzieżą dekrety asystentów parafialnych KSM, a prezesom poszczególnych oddziałów udzielił indywidualnego błogosławieństwa. Zwieńczeniem uroczystości była wspólna agapa, na której nie zabrakło ciepłej atmosfery i przyjaznych rozmów.

Partnerem uroczystości było Województwo Podlaskie, natomiast Radio Nadzieja objęło nad wydarzeniem patronat ­medialny.

red. xMSz

Hits: 350

Autor P. G.

2021-11-22

Więcej informacji z tej kategorii