Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: Święty Józef – patron na trudne czasy

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Jak co roku na wielkopostnych ścieżkach Bóg stawia nam postać św. Józefa. To potężny patron, z którego pomocy warto skorzystać, szczególnie w trudnych czasach, w których przyszło nam żyć. Każdy z nas jest powierzony opiece tego wielkiego świętego stając się – poprzez chrzest – przybranym dzieckiem Boga. Św. Józef jest opiekunem także dla nas, ponieważ dostrzega w nas syna i córkę Najwyższego, którym trzeba pomagać w drodze do Nieba. Bierze on nas w swoją opiekę, abyśmy nie zapomnieli o godności dzieci Bożych i byli reprezentantami Jego miłości.

Również Maryja w Najświętszej Rodzinie nigdy nie umniejszała roli swojego Oblubieńca i zawsze stawiała go – tuż po Bogu – na pierwszym miejscu. Matka Zbawiciela i św. Józef pragną, aby w każdym mężu i ojcu widzieć nie tylko zwykłego, słabego człowieka, ale mężczyznę służącego Bogu.

Św. Józef jest dla nas wzorem do naśladowania jako ziemski Ojciec Jezusa i małżonek Matki Bożej. Przykład tego świętego pokazuje mężczyznom, jak być głową rodziny, która postawi Boga na pierwszym miejscu, a żonę i dzieci otoczy opieką, miłością i szacunkiem, widząc w nich obraz samego Stwórcy. Św. Józef wskazuje mężom i ojcom, jak być reprezentantem mądrości, sprawiedliwości, roztropności, miłosierdzia i przede wszystkim: miłości. Orędownictwo św. Józefa jest nam szczególnie potrzebne w tych ciężkich czasach, kiedy atakowany jest Kościół i niszczona naturalna, chrześcijańska rodzina.

W Biblii św. Józef nie wypowiedział ani jednego słowa. Nazywany jest milczącym Apostołem Jezusa. Ewangelie poświęcają mu dwadzieścia sześć wersów łącznie, a jego imię wymienione jest tylko czternaście razy. Św. Józef jest postacią, która nic nie mówi, ale działa bardzo aktywnie. Jest wzorem posłuszeństwa Bogu. Nasz święty pozwolił prowadzić się Najwyższemu i ufał Mu bezgranicznie. Był „sługą wiernym i roztropnym” (Mt 24, 45), skoro Bóg ustanowił go pomocnikiem w dziele zbawienia. W Maryi wypełniły się obietnice dane przed wiekami przez Boga, natomiast św. Józef był pierwszym świadkiem tego spełnienia dzięki swojej pobożności i wierności.

Interwencja anioła dokonała ogromnej korekty zwyczajnych – ludzkich planów tego skromnego cieśli. Musiał on zaufać słowom anioła wbrew własnemu pojmowaniu i całkowicie zawierzyć Bogu. Nie rozumiejąc do końca, co się tak naprawdę wydarzyło, św. Józef postanowił działać tak, aby chronić Niepokalaną. Przyjął brzemienną Matkę Zbawiciela pod swój dach jako swoją małżonkę, a Jezusa jako swojego syna i dar od Boga. Wyruszył do Betlejem na spis ludności. Później wraz z Maryją i Dzieciątkiem uciekł do Egiptu, aby chronić życie małego Jezusa. Do Nazaretu wrócił, kiedy niebezpieczeństwo już minęło. Sprawdzał się doskonale jako głowa rodziny – był odpowiedzialny, pracowity, wytrwały, cierpliwy, nie bał się stawiać czoła przeciwnościom.  Małego Jezusa wprowadził w tajniki pracy stolarskiej, zapewnił mu wykształcenie i opiekę. To zaufanie Bogu uczyniło św. Józefa człowiekiem prawym, dającym solidne oparcie Świętej Rodzinie. Sprawiło, że ich dom był bezpieczny i radosny.

Czyny i cnoty św. Józefa, którymi dawał świadectwo pobożności i posłuszeństwa Bogu stały się źródłem inspiracji dla wielu świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Czcią do św. Józefa wyróżniała się m.in. św. Teresa z Avila. Ta reformatorka klasztorów karmelitańskich wszystkie swe dzieła oddawała w opiekę i patronat św. Józefa mówiąc, że otrzymuje wszystko o co poprosi Boga za wstawiennictwem tego świętego. Z kolei św. Jan Paweł II określił św. Józefa „pierwszym obrońcą życia”, który ocalił Dzieciątko Jezus przed śmiercią z rąk oprawców żołnierzy Heroda. Kościół ustanowił dwa dni na uczczenie tego wielkiego świętego: 19 marca jako Oblubieńca, natomiast 1 maja jako Rzemieślnika.

Postawa św. Józefa i jego cnoty stanowić mogą także inspirację dla nas – ludzi XXI wieku. Od niego powinniśmy uczyć się, jak każdego dnia z ufnością poznawać i uwielbiać Jezusa. Przez wstawiennictwo św. Józefa powierzajmy Najwyższemu Panu wszystkich mężów i ojców rodzin, prosząc dla nich o łaskę posłuszeństwa i ufnego poddania się Bożemu prowadzeniu.

 

Anna Borawska/YouTube

 

Autor E. S.

2023-03-20

Więcej informacji z tej kategorii

21 lipca: Jezus dobry pasterz

21 lipca: Jezus dobry pasterz

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA (ROK B)   Mk 6, 30 - 34 Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co...