Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

ZUS: Wszyscy emeryci otrzymali już czternastkę

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już dodatkowy „zastrzyk” gotówki w postaci czternastej emerytury. Na ostatnią transzę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego czekają jeszcze osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których wypłata świadczenia przekazywana jest do 1 grudnia.

– ZUS rozpoczął wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego już pod koniec października. Czternasta emerytura trafia do emerytów i rencistów wraz z wypłatą świadczenia za listopad. W województwie podlaskim Zakład wypłaci w sumie do tej pory prawie 200 tys. czternastek. Łączna kwota przekazanych należności wyniosła ponad 231 mln zł, a średnia wysokość świadczenie to 1179 zł – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Prawo do czternastki mają osoby, które na 31 października 2021 r. pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę czy świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę 14 emerytury – 1250,88 zł brutto otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymali czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” np. gdy świadczenie jest wyższe o 200 złotych, to też o 200 złotych niższa będzie czternasta emerytura. Natomiast osoby, których świadczenie jest równe lub wyższe niż 4150,88 zł brutto nie otrzymają czternastki.

Czternastka nie przysługuje jeśli wypłata świadczenia podstawowego została wstrzymana od 1 listopada 2021 r. W takiej sytuacji dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie wypłacone z chwilą wznowienia wypłaty świadczenia.

– Może to być np. sytuacja gdy osoba, która pobiera rentę socjalną, miała ją zawieszoną od listopada 2021 r. – z uwagi na osiąganie przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie otrzymała z tego powodu w listopadzie czternastki, ale jeśli w grudniu 2021 r. zostanie podjęta wypłata renty socjalnej, to wraz z rentą otrzyma również czternastkę. Jeśli w styczniu 2022 r. zostanie dopiero podjęta wypłata renty socjalnej, to czternastkę otrzyma wraz ze styczniowym świadczeniem – tłumaczy rzeczniczka.

Kiedy trzeba będzie zwrócić czternastą emeryturę

Samo dorabianie nie jest przeszkodą w otrzymaniu czternastki. Część wcześniejszych emerytów i rencistów, która dorabia do swoich świadczeń musi uważać na tzw. graniczne kwoty przychodu. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. W sytuacji gdy po zakończeniu roku rozliczeniowego okaże się, że ze względu na przekroczenie dopuszczalnego dochodu emerytura czy renta z tytułu niezdolności do pracy nie przysługuje, wówczas wypłacona czternastka jest świadczeniem nienależnie pobranym i podlega zwrotowi tak jak pobrane emerytury czy renty.

ZUS

Hits: 13

Autor P. G.

2021-11-26

Więcej informacji z tej kategorii