Życie na trzeźwo

Alkohol to destrukcyjna siła, która zrujnowała już nie jedno, jakże cenne życie. Małgorzata Chojnowska wraz z księdzem Tomaszem Wilgą stawiają trudne pytania dotyczące nałogów. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi będziemy szukać rozwiązań moralnie ciężkich kwestii dotyczących uzależnień. Szczere wyznania alkoholików, głębokie świadectwa wiary, poruszające relacje z walki z nałogiem. Słuchaj życia na trzeźwo!

Życie na trzeźwo we wtorek o godzinie 19.00
Prowadzący: Małgorzata Chojnowska, Ks. Tomasz Wilga

 Małgorzata Chojnowska

terapeuta WOPiTU, specjalista psychoterapii uzależnień, specjalizująca się w psychoterapii eriksonowskiej.

 Ks. Tomasz Wilga

proboszcz parafii w Śniadowie, współpracownik WOPITU.