Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Gmina Łomża: Fundusz sołecki na oszczędzanie energii

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Mieszkańcy niemal wszystkich 40 miejscowości Gminy Łomża zdecydowali się przeznaczyć środki, z będącego w ich dyspozycji funduszu sołeckiego, na wymianę lamp drogowych na energooszczędne. W części miejscowości na ten cel przeznaczono tegoroczne fundusze, w niektórych tegoroczne i przyszłoroczne, a w większości przypadków w całości przyszłoroczne.

Od 2012 roku mieszkańcy gminy mają możliwość współdecydowania o wydatkach gminy  w zakresie zaspokajania ich potrzeb. Rokrocznie z budżetu gminy każdego sołectwu wydziela się określoną kwotę, której wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców i dochodów gminy. To tzw. „fundusz sołecki”. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości decydują o przeznaczeniu funduszu na zadania służące poprawie warunków życia, które wpisują się w zadania własne gminy. Decyzje o wyborze konkretnych zadań, które w poszczególnych miejscowościach mają zrealizować gminni urzędnicy, zapadają podczas zebrań wiejskich. Odbywały się one w sierpniu i we wrześniu.

W 2023 r. funduszu sołecki wyniesie 982 tysiące 847 złotych i 82 grosze. W podziale na poszczególne miejscowości to kwoty od 12 418,75 zł w Rybnie – najmniejszej miejscowości w gminie, do 53529,10 zł w Starych Kupiskach i Konarzycach – największych miejscowościach.

Od połowy sierpnia do niemal samego końca września w 40 miejscowościach Gminy Łomża odbywały się zebrania, na których mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu tych środków. W spotkaniach, tak jak w latach poprzednich, uczestniczył Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys wraz z pracownikiem Urzędu Gminy. – Fundusz sołecki w Gminie Łomża wprowadzono z mojej inicjatywy, jeszcze gdy byłem radnym Gminy Łomża. To są pieniądze, o których przeznaczeniu powinni decydować mieszkańcy. Tak było przez te wszystkie lata, gdy przeznaczano je na budowę altan, place zabaw, wytyczanie czy podsypywanie dróg gruntowych – mówi Piotr Kłys, Wójt Gminy Łomża.

Wójt mówił na naszej antenie, że w tym roku po raz pierwszy poprosił mieszkańców gminy o to, aby zdecydowali się przeznaczyć te pieniądze na wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

      2022-10-03 Piotr Kłys o wymianie oświetlenia

Piotr Kłys dziękuje mieszkańcom za to, że tak jednomyślnie przystali na te propozycję. – Chcemy wszyscy razem zaoszczędzić na rachunkach za prąd, którego ceny rosną bardzo szybko, rozumiejąc, że z wypracowanych w ten sposób oszczędności w przyszłych latach będziemy mogli więcej środków przeznaczać na zaspokajanie potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy Łomża.

W kilku miejscowościach mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu na ten cel środków z tegorocznego funduszu. W kilku kolejnych przeznaczyli na ten cel środki funduszu sołeckiego z lat 2022 i 2023. Z ogólnej puli środków funduszu sołeckiego 2023 wynoszącej ok. 990 tysięcy złotych, na wymianę lamp oświetleniowych trafi blisko 90% kwoty, czyli ok. 885 tysięcy złotych. Łącznie z przeniesionymi na ten cel wydatkami funduszu sołeckiego 2022 z 12 miejscowości będzie to ok. 1 100 000 zł. Jedynie mieszkańcy Giełczyna, którzy w sierpniu uchwalili zadanie polegające na wymianie oświetlenia, pod koniec września zdecydowali o zmianie funduszu na budowę oświetlenia na ulicy Poziomkowej.

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne wpisuje się w aktualny cel  administracji rządowej i samorządowej, polegającą na zmniejszaniu zużycia prądu. Rząd Polski zapowiada uruchomienie nowego programu, z którego samorządy będą mogły pozyskać dofinansowanie na takie działania. Przy wsparciu środkami funduszu sołeckiego i rządowego Gmina Łomża planuje przeprowadzić kompleksową wymianę lamp oświetleniowych na energooszczędne, ale także zainstalować innowacyjny system zarządzania oświetleniem ulicznym.

BŚ/Gmina Łomża

2022-10-03

Więcej informacji z tej kategorii

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

W ostatniej audycji "Rozmowy o Kościele" gościliśmy Księdza Jacka Dąbrowskiego, który opowiedział o wspólnocie...

Słowo Życia: 2 grudnia

Słowo Życia: 2 grudnia

PIĄTEK PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU   Mt 9, 27-31 Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno...