Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Będą przypominać o autyzmie

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Będzie kolorowy marsz ulicami Łomży i lekcje o autyzmie. To wszystko w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który odbędzie się 16 kwietnia. 

Jest to już szósta próba zintegrowania miasta z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzień ten jest szczególną okazją do zwrócenia uwagi łomżan na fakt, iż autyzm dotyczy sporej, i niestety ciągle rosnącej, liczby mieszkańców naszego miasta. Wzmacnianie świadomości o autyzmie i „odczarowanie” często krępujących zachowań z jego spektrum pozwoli na budowanie harmonijnej społeczności naszego miasta, wykazującej większe zrozumienie, a z czasem i akceptację dla autystycznej odmienności.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja DR OTIS, która istnieje od 7 lat i prowadzi działania edukacyjne: Przedszkole Niepubliczne „Nutka” w Łomży, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży. Pod patronatem Fundacji są: Przedszkole Niepubliczne „Motylek” i Przedszkole Niepubliczne „Kredka” w Kolnie. W Przedszkolach są grupy integracyjne i terapeutyczne zaś w Szkole tylko grupy dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. W placówkach prowadzona jest wszechstronna, specjalistyczna terapia dostosowana do potrzeb edukacyjnych dzieci. Z usług korzystają dzieci z terenu Łomży, jak również dzieci z okolicznych miejscowości.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Obchodzony jest na całym świecie drugiego kwietnia. Został ustanowiony z inicjatywy małżonki władcy Kataru, emira Hamada ibn Chalifa as-Sani, Jej Wysokości Mozah. Zgromadzenie Ogólne ONZ poparło tę inicjatywę rezolucją z dnia 18 grudnia 2007 roku. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu. Wizja inicjatywy Jej Wysokości pomogła w realizacji praw dzieci niepełnosprawnych i ich społeczności, zarówno w państwach arabskich, jak i na całym świecie. Charakterystycznym motywem obchodów jest kolor niebieski i podświetlanie budynków na niebiesko.

Obchody Dnia są okazją do globalnego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób cierpiących na autyzm. W swoim przesłaniu z 2 kwietnia 2012 roku sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreślił, że: „Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności”.

Program:

16 KWIETNIA 2021

9.00 – 9.45 Niebieski Marsz „Ja tu jestem – szanuj mnie”

Start: Parking przy Centrum Handlowym Aleja Park, Aleja Legionów

Trasa: Aleja Legionów– Polowa – Giełczyńska –

Koniec : parking Plac Niepodległości (dawny dworzec autobusowy)

„Lekcje o Autyzmie”

Lekcje odbędą się w placówkach podległych Fundacji DR OTIS:

Przedszkole Niepubliczne Nutka ul. Sybiraków 24

Przedszkole Niepubliczne Motylek ul. Porucznika Łagody 4

Przedszkole Niepubliczne Kredka w Kolnie ul. 11 Listopada 15A

Szkoła Podstawowa w Łomży, ul Sybiraków 24

Dostęp do materiałów i relacji na facebooku – Szkoła Podstawowa w Łomży.

*Jeżeli będą Państwo chcieli osobiście nagrać relację z przedszkoli, proszę o kontakt

e-mailowy: aw.drotis@gmail.com. Obecnie lekcje nie odbędą się ze względu na obostrzenia epidemiologiczne.

WEBINARIA 17.04.2021(ONLINE)

Godz. 9.00

mgr. Bartłomiej Rutkowski – logopeda i terapeuta Castillo Moralesa

„Podstawy neurologiczne podpowiedzi manualnych”

Godz 11.00

Gabriela Lorens – neurologopeda, pedagog specjalny, międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa oraz certyfikowany terapeuta masażu Shantala

„GESTY GORA – metoda wspomagająca terapię logopedyczną dzieci z ASD”

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Termin nadsyłania prac do 31 maja 2021

1.Organizatorem I Konkursu Fotograficznego „Ja tu jestem – szanuj mnie” jest

Fundacja DR OTIS, który jest jednym z punktów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Łomży.

2. Celem przyświecającym konkursowi jest:

– upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki

– propagowanie wśród mieszkańców, młodzieży i dzieci jak i osób niepełnosprawnych twórczej postawy

– rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania

– uwrażliwienie na świat osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami

3.W konkursie może wziąć udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatorów

oraz Członków ich rodzin a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu

i przygotowaniu konkursu

4. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane

5.Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Przedszkola Niepublicznego NUTKA Fundacji DR OTIS ul. Sybiraków 24, 18-400 Łomża. Na kopercie prosimy o dopisek: Konkurs Fotograficzny „Ja tu jestem – szanuj mnie”

6. Kategorie:

I grupa – dzieci (do V klasy)

II grupa – dzieci (klasy VI-VIII szkoła podstawowa)

III grupa – młodzież (szkoły średnie) + osoby dorosłe

mat. nadesłany/red. pg

Hits: 25

Autor P. G.

2021-04-13

Więcej informacji z tej kategorii

Mazowsze: Teleopieka dla seniorów

Mazowsze: Teleopieka dla seniorów

Cztery uratowane życia, 654 starsze osoby otoczone zdalną opieką – to obecny bilans pilotażowego programu teleopieki w...