Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Certyfikat z dwiema gwiazdkami dla informacji turystycznej

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Od poniedziałku, 27 grudnia, łomżyński miejski Punkt Informacji Turystycznej może pochwalić się dwiema gwiazdkami poświadczającymi spełnianie standardu jakości Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Uzyskanie przez LOT Ziemia Łomżyńska zewnętrznej certyfikacji Polskiej Organizacji Turystycznej, jest jednocześnie pozytywnym podsumowaniem ponad półrocznej pracy łomżyńskiego PIT-u mieszczącego się w Hali Kultury.

W Hali Kultury od czerwca br podjął obsługę turystów świetnie wyposażony miejski Punkt Informacji Turystycznej, którego prowadzenie zostało w konkursie powierzone Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska. Lokalizacja i wyposażenie lokalu miejskiej informacji turystycznej jest efektem zrealizowanego przez miasto Łomża projektu pn. “Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”.

Polska Organizacja Turystyczna potwierdza profesjonalizm

W ramach swoich działań łomżyński PIT obsłużył w 2021 r. prawie półtora tysiąca turystów, jak również zrealizował liczne działania wydawnicze, przewodnickie, eventowe oraz związane z wykorzystaniem powierzchni Hali Kultury dla działań promujących rozwój turystyki i miasto Łomżę. Jednym z największych wyzwań postawionych operatorowi łomżyńskiej informacji turystycznej, było doprowadzenie do jej formalnej certyfikacji przez Polską Organizację Turystyczną. Dzięki dobrej współpracy z urzędem miasta Łomża i gminy Piątnica oraz podjęciu szeregu działań branżowych, operatorowi informacji turystycznej udało się spełnić wszystkie związane z certyfikacją wymogi formalne. Po zewnętrznym audycie dotychczasowej działalności PIT-u, który przeprowadziła na miejscu regionalna komisja certyfikacji Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz jego weryfikacji przez merytoryczny departament POT-u, łomżyńskiej informacji turystycznej wydano po raz pierwszy w historii łomżyńskiej branży turystycznej – certyfikat POT z 2. gwiazdkami.

Promocja regionu łomżyńskiego stanie się bardziej widoczna w Polsce

Przy wysokiej ocenie działalności łomżyńskiej informacji turystycznej poza spełnieniem wszystkich podstawowych kryteriów, zostało wzięte pod uwagę m. innymi dostosowanie lokalu do obsługi dla osób niepełnosprawnych, szeroko podjęta przez operatora PIT-u współpraca z innymi w regionie i Polsce organizacjami turystycznymi, jak również jego całoroczny charakter pracy. Dzięki udanej certyfikacji nastąpiło od 27 grudnia br włączenie łomżyńskiego Punktu Informacji Turystycznej do sieci Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, ze wszystkimi wynikającymi z tego korzyściami dla wielowymiarowej promocji Łomży i regionu.

I tak od roku 2022 otwiera się dla naszego regionu możliwość:
1/ promocji na portalach POT, w mediach społecznościowych oraz w grupie POT-ROT-LOT-FIT na facebooku,
2/ udziału w konkursie POT „Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce”,
3/ włączenia PIT-u do bazy certyfikowanych CIT/PIT w system CRM (mailing o wydarzeniach, spotkaniach, działaniach i kampaniach POT),
4/ organizowania spotkań eksperckich z certyfikowanymi CIT/PIT,
5/ otwarcia możliwości prezentowania się podczas wydarzeń organizowanych przez POT,
6/ uczestnictwa w szkoleniach dla kadr IT w regionach Polski,
7/ członkostwa w Forum Informacji Turystycznej i udział w Walnym Zgromadzeniu członków FIT,
8/ współpracy w akcjach promocyjnych o charakterze ogólnopolskim,
9/ dostępu do wydawnictw promocyjnych POT.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska wyraża podziękowanie władzom miasta Łomży i gminy Piątnica, jak również wszystkim merytorycznym wydziałom ich urzędów, lokalnym placówkom muzealnym, szkołom i instytucjom oraz branży turystycznej, za wsparcie w działalności przekładające się na zakończoną sukcesem certyfikację Punktu Informacji Turystycznej.

LOT Ziemia Łomżyńska

Hits: 10

Autor P. G.

2021-12-29

Więcej informacji z tej kategorii