Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Finanse miasta z pozytywną opinią RIO

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła możliwość sfinansowania deficytu miasta oraz planowaną kwotę długu. Zgodnie z przyjętym budżetem na ten rok, miasto planuje deficyt w wysokości blisko 22 milionów złotych.

Deficyt w dokładnej kwocie 21 784 826 złotych, ma zostać pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 16 734 376 złotych oraz środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu.

Stosownie do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2037, łomżyński samorząd zamierza spłacać planowany do zaciągnięcia oraz zaciągnięty dług publiczny do końca 2037 r.

W uzasadnieniu oceniono pozytywnie prognozę kwoty długu, wynikającą z zaciągniętych zobowiązań, którą sporządzono na okres całkowitej spłaty długu. Ponadto RIO stwierdziło, że ustalone wskaźniki zostały oszacowane w wartościach znajdujących uzasadnienie w danych sprawozdawczych z wykonania budżetów w latach poprzednich – mówi Łukasz Czech z urzędu miejskiego.

      2023-01-25 Łukasz Czech

Stwierdzono również, że planowana kwota długu w roku budżetowym i w latach następnych została ustalona prawidłowo oraz, że budżet na 2023 i Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazują zgodność odpowiednich kwot (przychód, rozchód, dług), że  co jest wymagane w ustawie o finansach publicznych.

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 28 września

Słowo Życia: 28 września

WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA   Łk 9, 7-9 Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez...