Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Ostatnie dni na zgłoszenie zadań do Budżetu Obywatelskiego

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Tylko do najbliższego piątku, 30. lipca można zgłaszać pomysły do Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2022. Na przyszłoroczny budżet przeznaczona jest rekordowa kwota w wysokości 2,5 miliona złotych. W ramach tego budżetu mieszkańcy będą mogli zgłaszać pomysły w kategoriach: ogólnomiejskiej, strefowej, osiedlowej i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

Do zgłaszania pomysłów zachęca prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski:

– Teraz warto zastanowić się co jest najbardziej potrzebne, co nasza lokalna społeczność by potrzebowała. O pomyśle najlepiej dyskutować z sąsiadami, znajomymi, radami osiedli. W ten sposób też łatwiej uzasadnić potrzebę proponowanego zadania ustalić jego lokalizację i kosztorys. 

      2021-06-14 Mariusz Chrzanowski o Budżecie Obywatelskim 2021 1

Zadania dzielą się na dwie główne kategorie:

– Zadanie może mieć charakter inwestycyjny, chociażby budowa jakiegoś odcinka chodnika, drogi, placu zabaw, miejsca wypoczynku, strefy rekreacji. A także wymiar społeczny, działania aktywizujące, integracyjne, edukacyjne, zdrowotne czy też kulturalne. 

      2021-06-14 Mariusz Chrzanowski o Budżecie Obywatelskim 2022 2

Pomysły można zgłaszać do 30 lipca bieżącego roku.

Budżet Obywatelskie 2021 – co powinieneś wiedzieć?

Wartość zadania powinna mieścić się w konkretnym ramach finansowych. W przypadku zadania inwestycyjnego, jego koszt nie może przekroczyć:

  • w kat. ogólnomiejskiej – kwoty 600 tys. zł,
  • w kat. strefowej – kwoty 300 tys. zł zaplanowanej na każdą ze stref (Centrum, Łomżyca, Południe),
  • w kat. osiedlowej – kwoty 60 tys. zł zaplanowanej na każde z 15 osiedli,
  • w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim (MBO) – kwoty 100 tys. zł.

Natomiast pomysły społeczne, aktywizujące lokalną społeczność, można będzie zgłaszać w dwóch kategoriach:

  • osiedlowej – do kwoty 10 tys. zł,
  • MBO – do kwoty 20 tys. zł.

Jak zgłosić zadanie?

Zgłaszanie zadań do realizacji w BO 2022 ruszy 14 czerwca, potrwa do 30 lipca 2021 r.

W tym terminie formularz zgłoszenia zadania będzie można pobrać ze strony www.lomza.pl. Wydrukowane formularze zostaną dodatkowo wyłożone w Urzędzie Miejskim w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 (parter).

Wypełniając formularz, należy:
– wybrać kategorię, w której zgłoszone zostanie zadanie: ogólnomiejskiej, strefowej, osiedlowej czy Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego,
– wpisać proponowaną nazwę zadania, jego lokalizację i określić szacunkowy koszt,
– opisać zadanie, uzasadnić, dlaczego istnieje potrzeba jego realizacji i w jaki sposób wpłynie ono na rozwój Łomży,
– wpisać do formularza informację o zgodach, deklaracjach, analizach prawnych czy dokumentacji technicznej, jeśli autor wniosku jest w ich posiadaniu,
– Podać swoje dane kontaktowe;
– Zebrać podpisy osób popierających zadanie (10 mieszkańców Łomży, w przypadku osiedli – 10 mieszkańców osiedla, których dotyczy zadanie);
– Podpisać się czytelnie pod Klauzulą informacyjną kończącą formularz, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2022.

Wypełniony i podpisany formularz będzie można:
– wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. St. Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
– zeskanować i wysłać mailem na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl
– wypełnić i wysłać w wersji elektronicznej – po udostępnieniu formularza elektronicznego na www.lomza.pl (trzeba wówczas załączyć skan listy poparcia).

Ważne telefony:
•    W kwestiach formalno–organizacyjnych: tel. 86 216 80 68
•    w kwestiach własności działki: tel. 86 215 68 24
•    W kwestiach oszacowania kosztów inwestycji: tel. 86 215 68 01

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

14 czerwca – 30 lipca – zgłaszanie zadań przez mieszkańców,
2 sierpnia – 5 września – weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych zadań,
6 – 19 września – publikacja listy zadań poddanych i niepoddanych pod głosowanie,
6 – 14 września – przyjmowanie odwołań od autorów zadań niepoddanych pod głosowanie,
15 – 24 września – rozpatrywanie odwołań,
27 września – ogłoszenie ostatecznej listy zadań poddanych i niepoddanych pod głosowanie,
27 września – 10 października – działania informacyjne,
11 – 31 października – głosowanie,
2 – 19 listopada – liczenie głosów,
22 listopada – ogłoszenie wyników,

Głosowanie odbędzie się w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży przy Pl. Stary Rynek 14 (parter) oraz:
– w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Polna 40 A,
– w budynku Pływalni Miejskiej nr 2, ul. Wyszyńskiego 15.

jt

Hits: 12

Autor J. T.

2021-07-28

Więcej informacji z tej kategorii

Łomża: rusza sezon grzewczy

Łomża: rusza sezon grzewczy

W Łomży rusza sezon grzewczy, a to znak, że jesień jest już za rogiem. Od dzisiaj mieszkańcy Łomżyńskiej Spółdzielni...

Wiara: Dożynki gminne w Radulach

Wiara: Dożynki gminne w Radulach

W niedzielne południe - 19 września 2021 r. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Męczenników w Radulach odbyły się...