Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Oświadczenie radnych po nadzwyczajnej sesji

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Wobec faktu uniemożliwienia dyskusji radnym na sesji nadzwyczajnej w dniu 21.07.2021, w sprawie informacji Prezydenta Miasta Łomży o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład chcielibyśmy stanowczo zaprotestować przeciwko praktykom ograniczenia dyskusji większości radnych koalicji wspierających Prezydenta Miasta Łomży. Stwierdzamy, że poddanie pod głosowanie przez Przewodnicząca Rady, wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji i sesji, mimo wcześniejszego przyjęcia porządku obrad, w którym była przewidziana dyskusja i wnioski nad informacją przedstawioną przez Prezydenta Łomży jest niezgodna z obowiązującym prawem i karygodnym naruszeniem kultury debatowania w sprawach publicznym.

Grupa radnych wnioskowała o zwołanie sesji nadzwyczajnej, ponieważ nie mieliśmy do dnia Sesji nadzwyczajnej(tj. 21.07.2021) informacji na temat planowanych do złożenia wniosków na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych z terminem  złożenia wniosków do 30.07.2021. Stąd wynikała konieczność zwołania Sesji w trybie nadzwyczajnym w celu omówienia wniosków i wybrania dla miasta kluczowych inwestycji strategicznych służących mieszkańcom naszego miasta, które mogłyby stać się „głównym motorem napędowym na przyszłość” – jak podkreśla premier Mateusz Morawiecki i Rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Naszym zdaniem przedstawione wnioski Prezydenta Łomży nie wykorzystują w pełni możliwości, które oferuje Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Chcieliśmy przedyskutować na forum Rady Miasta i wobec możliwości poinformowania mieszkańców Łomży nasze propozycje strategicznych, prorozwojowych inwestycji z korzyścią dla mieszkańców Łomży.

Kluczowym problemem mieszkańców Łomży są ceny wywozu odpadów komunalnych. Budowa spalarni śmieci, spowodowałaby nie zwiększanie a nawet zmniejszanie opłat wywozu śmieci. Dofinansowanie budowy spalarni śmieci z tzw „Polskiego Ładu” wyniosłoby 95%. Szacunkowy koszt budowy spalarni śmieci wynosi około 300 mln zł.

Kolejnym problem wielu mieszkańców Łomży jest brak dostępności w jednym miejscu instytucji obsługujących pomoc społeczną(MOPS, OIK, PEFRON, Wydział Spraw Społecznych itp.). Stworzenie Centrum Usług Społecznych w jednym miejscu przyczyniłoby się do ułatwienia dostępności i skutecznej koordynacji usług społecznych. Załatwianie spraw przez mieszkańców, a szczególnie przez osoby z niepełnosprawnością stałoby się szybsze i skuteczne. Przewidywana wartość tego projektu to około 5 mln z dofinansowaniem 85%.

Kolejną inwestycją strategiczną jest inwestycja drogowo-mostowa, to znaczy modernizacja alei Legionów i tzw. „Starego mostu” w ciągu ulicy Zjazd. Tego typu inwestycja przyczyni się do większego bezpieczeństwa mieszkańców Łomży. Jest to kosztowna inwestycja, której wykonanie jest możliwe przy wsparciu finansowym „Polskiego Ładu” w wysokości 90%. Szacunkowy koszt tej inwestycji wynosi około 30 mln zł.

Wobec powyższego prosimy media lokalne o przedstawienie naszego stanowiska mieszkańcom Łomży abyśmy mogli wypełniać mandat radnego.

Wnioskodawcy zwołania Sesji Nadzwyczajnej w dniu 21.07.21

Łomża, 21.07.2021

Autor P. G.

2021-07-22

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 30 stycznia

Słowo Życia: 30 stycznia

PONIEDZIAŁEK CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mk 5, 1-20 Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju...

Słowo Życia: 29 stycznia

Słowo Życia: 29 stycznia

IV NIEDZIELA ZWYKŁA Mt 5, 1-12a Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego...

Słowo Życia: 28 stycznia

Słowo Życia: 28 stycznia

WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU   Mk 4, 35-41 Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:...