Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Przedłużenie Meblowej i Jaworowa oficjalnie otwarte

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

To jedna z ważniejszych drogowych inwestycji w mieście. Połączyła ulicę Wojska Polskiego z Nowogrodzką tworząc wewnętrzną mini obwodnicę Łomży i komunikując nowe tereny inwestycyjne. Mowa o nowym odcinku ulicy Meblowej, który został symbolicznie oddany do użytku. Otwarto również istotną z punktu widzenia mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych – Jaworową.

W uroczystym otwarciu nowo wybudowanego fragmentu ulicy Meblowej, oprócz władz miasta, udział wzięli: poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz przedstawiciele wykonawców i mieszkańców.

– To bardzo ważny odcinek dający szanse na dalszy rozwój naszego miasta, a także alternatywna trasa na Nowogród dla jadących z ulicy Wojska Polskiego – mówił o ulicy Meblowej Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

– Ulica Jaworowa ma natomiast ogromne znaczenie dla mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych, które tu powstaje – zaznaczył gospodarz miasta, dziękując wojewodzie, obecnemu na uroczystości posłowi oraz radnym za życzliwość dla tego typu tych inwestycji.

Poseł Kazimierz Gwiazdowski nazwał ulicę Meblową „małą obwodnicą”, która powstała przy wsparciu środków rządowych.

– Cieszę się, że miasto z nich korzysta, powodując, że Łomża się rozwija – dodawał parlamentarzysta.

Wyjątkowość drogowych przedsięwzięć realizowanych ostatnio na terenie Łomży, z uwagi zasięg pozyskanego kilkunastomilionowego dofinasowania podkreślił wojewoda podlaski.

– Mam nadzieję, że program wsparcia finansowego będziemy kontynuować i dzięki temu uda się nadrobić wielodekadowe zaległości. Życzę, aby okoliczne tereny rozwinęły się poprzez budowę domów, ale również zakładów pracy – mówił Bohdan Paszkowski.

– Ulica Meblowa jest o tyle ważna, że odciąży ulicę Browarną od ruchu ciężkich samochodów,  co z pewnością znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców – podkreślił zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki. Podziękował również wykonawcom za rzetelną pracę, a pracownikom Urzędu Miejskiego za solidne przygotowanie inwestycji.

Nowe drogi poświęcił ks. Dariusz Nagórski, proboszcz parafii pw. Świętego Brunona z Kwerfurtu w Łomży.

Zadanie pod nazwą „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża 2020 rok – Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży (przedłużenie ul. Meblowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” było realizowane od połowy maja 2021 r. do końca sierpnia 2022 r. przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Wartość umowy opiewała na 13.148.799,54 zł, a rządowe dofinansowanie wyniosło 8.800.031,77 zł . Zakres prac obejmował między innymi: budowę nawierzchni jezdni o długości 1771 metrów, chodników z kostki brukowej, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów i zatok autobusowych, oraz budowę skrzyżowań.

Zadanie pod nazwą „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża 2020 rok – Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa) w Łomży wraz z infrastrukturą towarzyszącą” była realizowana od połowy maja 2021 r.  do 9 sierpnia 2022 r. przez  UNIBEP S.A. z Bielska Podlaskiego. Koszt inwestycji to  3.339.671,82 zł, przy czym wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 2.034.515,89 zł. W zakres prac weszły między innymi:  budowa 775 metrów jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowa skrzyżowań, obustronnych chodników i zjazdów z kostki betonowej, zatoki autobusowej z kostki granitowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia.

UM Łomża

2022-09-27

Więcej informacji z tej kategorii

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

W ostatniej audycji "Rozmowy o Kościele" gościliśmy Księdza Jacka Dąbrowskiego, który opowiedział o wspólnocie...

Słowo Życia: 2 grudnia

Słowo Życia: 2 grudnia

PIĄTEK PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU   Mt 9, 27-31 Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno...