Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: rewitalizacja Starego Rynku jeszcze nie w tym roku

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Mimo zapowiedzi i obietnic, mieszkańcy Łomży nie przywitają 2022 roku na odnowionym placu Starego Rynku. Ma to związek z koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy, który wyłoży m.in. granitowe płyty na przygotowany już ubity grunt starówki. Wpływ na przedłużające się prace miało wiele czynników. O szczegółach Łukasz Czech z łomżyńskiego magistratu:

Przeprowadzone w ramach zadania prace archeologiczne odkryły m.in. kilkanaście reliktów konstrukcji murowych wykonanych z kamienia i drewniane cembrowiny dawnych studni. Z uwagi na ogromną wartość historyczną wykopalisk, miasto zgodnie z wolą mieszkańców, opracowało nową dokumentację uzgodnioną z konserwatorem zabytków. Na zmienioną koncepcję według wskazówek konserwatora, mimo wstępnych ustaleń, nanosił on kolejne uwagi, które dotyczyły przede wszystkim pozostałego zakresu dokumentacji projektowej, a w szczególności wprowadzenia dodatkowych elementów zieleni, których nie było w zatwierdzonym przez konserwatora zabytków projekcie z 2019 roku. W między czasie trwała pandemia koronawirusa, która miała znaczący wpływ na wzrost cen materiałów budowlanych.

Ratusz wskazuje, że dostarczona przez wykonawce kalkulacja cen prac nie mogła być zaakceptowana, ponieważ przeszkodą jest procentowa wartość zmian wprowadzonych tym projektem:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, gdy łączna wartość zmian (…) w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

Według wyliczeń inwestycja na Starym Rynku zrealizowana jest w około 32%. Przygotowywany jest przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy. Jeśli wszystko obejdzie się bez większych problemów, to koniec prac może nastąpić we wrześniu 2022 roku. Przypomnijmy, że pierwotnie miały to być wakacje bieżącego roku.

jt

Hits: 39

Autor J. T.

2021-10-25

Więcej informacji z tej kategorii