Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Są chętni na przebudowę Starego Rynku, ale czy miasto na to stać?

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Dwie oferty na dokończenie rewitalizacji Starego Rynku wpłynęły do łomżyńskiego Ratusza. Obie przewyższą wstępne założenia miasta.

Jedną złożyła łomżyńska firma, która opiewa na kwotę blisko 6 milionów 700 tysięcy złotych. Druga zaś, złożona przez spółkę ze Strzegomia, wynosi prawie 8 milionów 400 tysięcy złotych.

O szczegółach Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego w Łomży:

– Zakres prace obejmuje w szczególności wykonanie nawierzchni placu na rynku, okładzin kamiennych schodów terenowych, dokończenie budowy fontanny jako formy wodnej ze słupami wody i kaskadami oraz nasadzenia zieleni. Wykonawca będzie też odpowiedzialny za nadbudowę murowanej studni, wyeksponowanie części kondygnacji piwnicznej zabytkowego ratusza w formie skansenu archeologicznego, zaznaczenie w posadzce śladów po fundamentach dawnego ratusza.

      2022-01-13 Łukasz Czech o Starym Rynku 1

Ratusz zwraca uwagę, że ponadroczny przestój w realizacji inwestycji wynikał m.in. ze zmiany koncepcji według wskazówek konserwatora zabytków oraz kolejnych uwag przez niego wprowadzanych:

– W między czasie trwała pandemia koronawirusa, która miała znaczący wpływa na wzrost cen materiałów budowlanych. Dostarczona przez wykonawcę kalkulacja cen w projekcie zamiennym nie mogła być przez miasto zaakceptowana z uwagi na przepisy prawa zamówień publicznych. I konieczne było dlatego ogłoszenie kolejnego przetargu. Jego rozstrzygnięcie zależne jest jednak od uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok.

      2022-01-13 Łukasz Czech o Starym Rynku 2

Według planów inwestycja miałaby zostać wykonana do końca września bieżącego roku. Czy do tego dojdzie? Jedną z odpowiedzi będzie próba przyjęcia budżetu na sesji, która zaplanowana jest na 19 stycznia.

jt

Hits: 55

Autor P. G.

2022-01-13

Więcej informacji z tej kategorii