Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Szkoły są przygotowane do rozpoczęcia zajęć

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram
1 września, po dwumiesięcznej przerwie dzieci i młodzież z łomżyńskich szkół i przedszkoli powrócą do szkolnych ławek. Nowy rok szkolny podobnie jak poprzedni, najprawdopodobniej będzie upływał w cieniu pandemii. Między innymi przygotowaniu placówek oświatowych prowadzonych przez łomżyński samorząd do kolejnych sanitarnych wyzwań, poświęcone było spotkanie dyrektorów z zastępcą prezydenta Łomży Andrzejem Stypułkowskim.

Wszystkie łomżyńskie szkoły otrzymały już dokładne wytyczne sanitarne, które będą obowiązywały od nowego roku szkolnego:

– Pod tym względem jesteśmy w pełni przygotowani, a w razie potrzeby będziemy uzupełniać niezbędny asortyment – zapewnia odpowiedzialny za oświatę w mieście zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.

Chodzi przede wszystkim o środki dezynfekujące do rąk i pomieszczeń.

– Zgodnie z ogólnymi zaleceniami,  infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. Przedmioty i sprzęty w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp – wylicza Andrzej Stypułkowski.  

W ministerialnych zaleceniach jest też mowa o  zachowywania dystansu społecznego (minimalna odległość między osobami: 1,5 m) czy stosowaniu maseczek ochronnych (w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu). Szkoły muszą też zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczy gromadzenie się uczniów. Poza tym należy wietrzyć sale i korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w trybie stacjonarnym dyrektorzy szkół i placówek złożyli zapotrzebowania na sprzęt i środki ochrony z rządowego programu, za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej. Są to stacje do dezynfekcji, maseczki jednorazowe, maseczki FFP2/FFP3, rękawiczki, pojemniki z płynem do dezynfekcji o pojemności od 20 ml do 500 ml i termometry bezdotykowe.

W razie konieczności, łomżyńskie szkoły są również przygotowane do pracy hybrydowej i zdalnej.

– Mamy w tym zakresie doświadczenie z poprzedniego roku, a dyrektorzy szkół nie zgłaszali zapotrzebowania na dodatkowy sprzęt informatyczny – mówi zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski i dodaje, że w razie zaistnienia takiej potrzeby, dyrektorzy mają zgodę na użyczenie sprzętu z własnych zasobów.

UM Łomża

Hits: 10

Autor P. G.

2021-08-18

Więcej informacji z tej kategorii