Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Zderzenie hulajnogi z rowerem

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na Szosie do Mężenina w Łomży. Na ścieżce rowerowej hulajnoga elektryczna zderzyła się z rowerem. 

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek (12.07.) o 18. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 14-latka jadąca hulajnogą i 56-letnia rowerzystka zderzyły się podczas wymijania. Rowerzystka została zabrana do szpitala, a 14-latce na szczęście nic się nie stało. Nastolatka nie posiadała wymaganej przepisami karty rowerowej.

Policjanci przypominają, że od dwóch miesięcy obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego regulujące status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz siłą mięśni.

Hulajnoga elektryczna: obowiązki

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 kilometrów na godzinę. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 kilometrów na godzinę, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 kilometrów na godzinę. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 kilometrów na godzinę i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Hulajnoga elektryczna: uprawnienia

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Hulajnoga elektryczna: dzieci

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnoga elektryczna: zakazy

Przepisy zabraniają:

 • kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów,
 • ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów,

Hulajnoga elektryczna: parkowanie

Ustawa wprowadza obowiązek pozostawienia m.in. hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

 • hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
 • hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,
 • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest  nie mniejsza niż 1,5 metra.

W nowelizacji wskazano też wysokość opłat za usunięcie z drogi hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego. Pojazdy te mogą zostać usunięte z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia ich w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).

Hulajnoga elektryczna: konsekwencje prawne

Prawo przewiduje kary za poruszanie się przez kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu. W związku z tym  następują zmiany w ustawie – Kodeks wykroczeń.

 • Za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, przewidziano mandat 200 złotych.
 • Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 złotych. Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 do 500 złotych.
 • Za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 100 złotych.

KMP w Łomzy/red. pg

Hits: 20

Autor P. G.

2021-07-14

Więcej informacji z tej kategorii