Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Powiat łomżyński: Poziom bezrobocia w regionie niewiele większy niż krajowy

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

5,6% procenta wynosi aktualna stopa bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. To o jedną dziesiątą więcej, niż stopa bezrobocia w całym kraju.

Jak to wygląda dokładnie na terenie miasta oraz powiatu – o tym dyrektor urzędu, Elżbieta Olejniczak:

– Na terenie Łomży ta stopa oczywiście ma wartość większą i wynosi 6,7 proc. Natomiast na terenie wiejskim, czyli powiatu łomżyńskiego jest poniżej i kształtuje się na poziomie 4,4%.

      2021-11-09 Elżbieta Olejniczak o bezrobociu 1

W trudnej sytuacji na rynku pracy znajduje się 83% bezrobotnych:

– Do lat 30 bezrobotni stanowią około 1/3 wszystkich zarejestrowanych. Natomiast obserwujemy wzrost liczebności dwóch grup, czyli 50 plus i długotrwale bezrobotnych. Jeśli chodzi o grupę w wieku 50 plus to w tej chwili, co czwarty bezrobotny jest właśnie w tym wieku. Natomiast powiększa się grupa długotrwale bezrobotnych i te osoby już w naszej ewidencji stanowią ponad połowę wszystkich zarejestrowanych. 

      2021-11-09 Elżbieta Olejniczak o bezrobociu 2

W sumie na koniec października w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży zarejestrowanych było 2389 osób, w tym 1360 kobiet.

jt

Hits: 27

Autor P. G.

2021-11-09

Więcej informacji z tej kategorii