Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Rolnictwo: Mikroorganizmy są pożyteczne

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Gleba definiowana jest, jako samodzielny twór, który powstaje pod wpływem czynników środowiska, nazywanych czynnikami glebotwórczymi. Za jej procesy w większości odpowiadają organizmy żywe, a także czynniki naturalne tj. klimat, rzeźba terenu, warunki wodne czy skała macierzysta. Obok czynników naturalnych są również czynniki antropogeniczne, za które odpowiada człowiek. Rolnicy uprawiając grunty rolne odgrywają kluczową rolę w ochronie różnorodności biologicznej gleby. Narzędzia uprawowe oraz technologie produkcji, jakie wybierają w swojej pracy mają ogromny wpływ na fabrykę życia środowiska glebowego.

Wysoka bioróżnorodność, duża biomasa mikroorganizmów, a przede wszystkim duża aktywność mikrobiologiczna stwarza niekorzystne warunki dla rozwoju chorób roślin – mikroorganizmy antagonistyczne.

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie możliwością wykorzystania tych mikroorganizmów, jako komponentów preparatów mikrobiologicznych stosowanych do zaprawiania materiału rozmnożeniowego.

Przygotowanie się do działań Europejskiego Zielonego Ładu tj. przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej, zmniejszenie zużycia pestycydów i nawozów mineralnych jest dużym wyzwaniem dla gospodarstw rolnych, w tym Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie. Jako jednostka badawcza wspólnie z jedną z podlaskich uczelni postanowiliśmy pobrać próby glebowe, które zostaną poddane laboratoryjnej ocenie pod kątem zawartości mikroorganizmów żywych i ich aktywności. Dodatkowo gleba będzie zaszczepiona pożytecznymi mikroorganizmami z preparatów dostępnych na rynku i dopuszczonych do stosowania w rolnictwie, w celu określenia ich wpływu na glebę i jej roślinność.

Nasz cel to pobudzenie życia mikrobiologicznego gleby zmniejszając zużycie pestycydów i nawozów mineralnych.

dr inż. Jolanta Puczel SDOO Krzyżewo

Hits: 56

Więcej informacji z tej kategorii

Mazowsze: Teleopieka dla seniorów

Mazowsze: Teleopieka dla seniorów

Cztery uratowane życia, 654 starsze osoby otoczone zdalną opieką – to obecny bilans pilotażowego programu teleopieki w...