Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

S61: Jest nowy (kolejny) wykonawca obwodnicy Łomży

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Kolejny wykonawca obwodnicy Łomży wybrany. 13-kilometrowy odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno, z mostem nad Narwią, wybuduje firma Intercor.

Poprzedni wykonawca wycofał się z inwestycji. O procedurze wyboru nowej firmy mówi Rafał Malinowski, rzecznik prasowy białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

– Czterech z siedmiu wykonawców biorących udział w przetargu przedłużyło termin związania ofertą. Spośród nich najwyżej ocenioną ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia i 23 marca 2022 r. oferta Intercoru została uznana za najkorzystniejszą. Realizację inwestycji firma Intercor wyceniła na 713,4 mln zł.

      2022-03-24 Rafał Malinowski o nowym wykonawcy obwodnicy Łomży

Pozostali wykonawcy biorący udział w przetargu mają czas do 4 kwietnia, żeby odwoływać się od tej decyzji. Jeśli nie będzie odwołań i umowa zostanie podpisana w maju to obwodnicą Łomży powinniśmy pojechać w maju 2025 roku.

Problematyczna obwodnica Łomży

To już kolejny nowy wykonawca obwodnicy. Pierwszym wykonawcą, z którym podpisano umowę na inwestycję była firma TOTO. Wykonawca ten zrealizował większość prac projektowych, a 12 listopada 2020 r. uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Potem jednak nie poczynił żadnych postępów w zakresie przygotowania frontu robót i mimo wezwań do rozpoczęcia konkretnie wskazanych prac – robót nie rozpoczął. W maju 2021 r. GDDKiA odstąpiło od umowy i 23 lipca ubiegłego roku ogłoszono nowy przetarg.

W połowie grudnia ub.r wybrano konsorcjum NDI na nowego wykonawcę, który miał dokończyć obwodnicę Łomży. Na początku stycznia informowaliśmy, że żadna z firm startujących w przetargu na budowę 13-kilometrowego odcinka Via Baltica od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno nie złożyła odwołania. Oznaczało to, że GDDKiA mogła podpisać umowę z wykonawcą, konsorcjum NDI. Żeby tak się stało oferta opiewająca na kwotę 660 milionów złotych musiała przejść pozytywnie kontrole uprzednią, po czym konsorcjum powinno złożyć gwarancje dotyczące wykonania inwestycji. Niestety pojawiły się problemy.

Jednym z warunków przetargu było posiadanie doświadczenia polegającego na przebudowie i budowie drogi o klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego), dwujezdniowej, o wartości robót powyżej 200 mln zł. Konsorcjum NDI powołało się na doświadczenie w zakresie wykonywania robót drogowych przez tzw. Podmiot Udostępniający Zasoby, tj. SP ”Sine Midas Stroy” z siedzibą w Kazachstanie. Niespodziewanie, 12 stycznia 2022 r. firma ta powiadomiła GDDKiA o odwołaniu swojego oświadczenia o udostępnieniu zasobów konsorcjum NDI, co miało mieć związek ze stanem wyjątkowym wprowadzonym w Kazachstanie.

Okazało się, że konsorcjum NDI nie było w stanie samodzielnie spełnić wymogu doświadczenia przy wykonywaniu robót drogowych postawionego w postępowaniu przetargowym. Nie wskazało też innego Podmiotu Udostępniającego Zasoby w tym zakresie. W związku z tym, 21 stycznia br. GDDKiA musiała unieważnić wybór oferty konsorcjum NDI z 15 grudnia 2021 r.

Trasa z mostem nad Narwią

Zadaniem nowego wykonawcy będzie dokończenie projektowania oraz optymalizacja wykonanych wcześniej projektów wraz z wybudowaniem niemal 13 km drogi ekspresowej S61. Ma to być dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ oraz nowy, 1200-metrowy most nad doliną Narwi.

Inwestycja obejmuje też budowę dodatkowych jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych czy dróg rowerowych. Przewidziano także urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, urządzenia oczyszczające, takie jak separatory oraz przejścia dla zwierząt.

W ramach zadania powstanie również nowy fragment jednojezdniowej DK64 na odcinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecina o długości prawie 7 km. Odcinek DK64 będzie miał jedną jezdnię, a skrzyżowania w postaci rond zbudowane zostaną w rejonie miejscowości Marianowo (z istniejącą DK61) oraz w rejonie miejscowości Elżbiecin (z istniejącą DK64).

Warto podkreślić, że przetarg zakłada kilka istotnych etapów realizacji umowy, tzw. kamieni milowych. Jednym z nich jest wybudowanie węzła Łomża Zachód w terminie 9 miesięcy od podpisania umowy (w przypadku podpisania umowy w maju uwzględnić należy dodatkowo jeden okres zimowy). Umożliwi to podłączenie do węzła, gotowego już, przeszło 7-kilometrowego odcinka S61 Łomża Południe – Łomża Zachód. Obecnie jest on nieużywany, właśnie ze względu na brak węzła Łomża Zachód. Według harmonogramu nastąpi to w maju 2023 r.

Innym ważnym elementem jest udostępnienie do ruchu minimum jednej jezdni S61 (w przekroju 1×2) na całej długości trasy głównej. Pierwsi kierowcy mogliby przejechać obwodnicą Łomży w połowie 2024 roku.

pg/GDDKiA

Autor P. G.

2022-03-24

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 3 grudnia

Słowo Życia: 3 grudnia

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w...

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

W ostatniej audycji "Rozmowy o Kościele" gościliśmy Księdza Jacka Dąbrowskiego, który opowiedział o wspólnocie...