Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Via Baltica: GDDKiA wyrzuciła wykonawcę obwodnicy Łomży

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Nienależyta mobilizacja w zakresie sprzętu, personelu i słabe tempo w zawieraniu umów z podwykonawcami – m.in. to doprowadziło do tego, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała o wyrzuceniu wykonawcy obwodnicy Łomży, firmą TOTO. Odstąpienie od umowy nastąpi za 14 dni.

Przetarg na zaprojektowanie i budowę blisko 13 km obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61 wraz z budową niemal 7 km drogi krajowej nr 64 od węzła Łomża Północ do miejscowości Elżbiecin GDDKiA ogłosiła 31 marca 2017 r. Nie obyło się bez problemów.

Pierwotnie jako najkorzystniejszą wskazano ofertę złożoną przez firmę Impresa Pizzarotii. Wpłynęły jednak dwa odwołania, a jedno z nich zostało uznane przez Krajową Izbę Odwoławczą. W efekcie unieważniono wybór oferty i ponowiono procedury. Wyłoniono wykonawcę, ale i tym razem wpłynęło jedno odwołanie. Wprawdzie KIO je odrzuciła, ale przeciągające się procedury odwoławcze zmusiły GDDKiA do unieważnienia wyboru najlepszej oferty i ponownego wyboru wykonawcy.

26 czerwca 2018 r. jako najkorzystniejszą wskazano czwartą w kolejności ofertę włoskiej firmy TOTO. Od tego wyboru także wpłynęło odwołanie, które zostało odrzucone przez KIO. W efekcie – dopiero 11 października 2018 r. – podpisano umowę.

Wydłużone przygotowanie projektów

Pierwszy etap realizacji obwodnicy Łomży to opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

12 sierpnia 2019 r. do Wojewody Podlaskiego trafił wniosek o wydanie ZRID. Jednak za sprawą kolizji z inwestycją prowadzoną przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) na drodze wojewódzkiej nr 645 w rejonie miejscowości Kupiski Nowe (węzeł Nowogród na trasie drogi S61), procedura uzyskiwania ZRID znacznie się wydłużyła. Wpłynęło bowiem odwołanie od decyzji Wojewody Podlaskiego zezwalającej PZDW na budowę drogi wojewódzkiej nr 645. Dopiero po uzyskaniu ostateczności tej decyzji można było wykonać projekty podziałów nieruchomości koniecznych do uzyskania ZRID na S61. Na odcinek między węzłami Łomża Zachód – Kolno, Wojewoda Podlaski wydał decyzję ZRID 12 listopada 2020 r.

– Mimo tak znacząco wydłużonego czasu uzyskiwania decyzji ZRID, firma TOTO nie zakończyła sporządzania niezbędnych do prowadzenia prac dokumentów. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, recepty wykonania betonów oraz programy zapewnienia jakości powinny zostać wykonane do końca lutego 2020 r. Na terenie budowy udało się jedynie przeprowadzić rozpoznanie saperskie, a Lasy Państwowe wykonały wycinkę drzew. Po zakończeniu okresu zimowego, w ciągu którego możliwe było przygotowywanie się do rozpoczęcia prac, wykonawca nie poczynił  żadnych postępów – mówi Rafał Malinowski, rzecznik prasowy białostockiego oddziału GDDKiA.

Wezwania – brak reakcji

23 marca br. Inżynier kontraktu, w trybie Subklauzuli 15.1 po raz pierwszy wezwał wykonawcę do poprawienia, wyznaczając 8 kwietnia jako termin na rozpoczęcie robót.

22 kwietnia ponowiono wezwanie do rozpoczęcia robót, wskazując zakres koniecznych prac oraz datę 6 maja.

Wykonawca w dalszym ciągu nie rozpoczął wskazanych robót, w tym m.in. pomiarów geodezyjnych, budowy dróg tymczasowych, usuwania kolizji z liniami elektrycznymi, palowania na jednym z dwudziestu obiektów inżynierskich, przebudowy i budowy linii telekomunikacyjnych, wodociągowych, prac melioracyjnych, wzmocnień podłoża czy też koniecznych rozbiórek istniejących obiektów.

– Po przeprowadzeniu inwentaryzacji i opracowaniu dokumentów przetargowych, jeszcze w tym roku ogłosimy nowy przetarg. Podpisanie umowy z nowym wykonawcą planowane jest na I kwartał 2022 r. – zapewnia Malinowski. 

red. pg

Hits: 85

Autor P. G.

2021-05-15

Więcej informacji z tej kategorii