Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

ZUS: Miejsce pobytu w czasie zwolnienia

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

W czasie wystawiania zwolnienia lekarskiego warto poprosić lekarza o wpisanie tego adresu, pod którym będziemy się kurować. Dotyczy to zwłaszcza osób, które wynajmują mieszkanie, lub leczą się w innym miejscu, niż ich miejsce zameldowania. Jeśli natomiast zmienimy miejsce pobytu, już w trakcie e-ZLA, powinniśmy w ciągu trzech dni poinformować o tym pracodawcę i ZUS.

Dzięki temu unikniemy problemów, na przykład podczas kontroli zwolnienia przez ZUS. Ta zasada obowiązuje już od 2019 r., a mimo to wiele osób albo tego nie wie, albo o tym zapomina.

      2022-09-23 Monika Kiełczyńska, Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego

Pamiętajmy też, że ZUS wyśle zaproszenie na badania do lekarza orzecznika, na adres wskazany w e-ZLA.

Bywa tak, że wysyłamy informacje o tym, że chory ma wyznaczoną wizytę u orzecznika, ale nasza informacja ląduje w skrzynce pocztowej pod tym adresem, który jest wpisany w e-ZLA a nie pod tym, pod którym chory w czasie zwolnienia przebywa –mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Nie stawienie się na wizytę u lekarza orzecznika skutkuje przerwaniem zwolnienia lekarskiego i utratą prawa do zasiłku chorobowego na dalszą część zwolnienia.

Tak więc należy upewnić się, czy lekarz wystawia zwolnienie lekarskie na adres, pod którym będziemy przebywać. Adres pobytu może być inny niż zamieszkania, zameldowania czy adres, który figuruje w naszej dokumentacji medycznej.

Zdarza się na przykład, że wiemy, że w czasie zwolnienia będziemy potrzebowali opieki innych osób i dlatego na czas rekonwalescencji przeniesiemy się do rodziny, ale zapominamy o tym, żeby poprosić lekarza, żeby wpisał właściwy adres.

Nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzać kontrole. Uprawnienia do sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby mają także płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (tzn. pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty zasiłku chorobowego). Są sytuacje, kiedy do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby upoważnieni są także pracodawcy, którzy nie wypłacają zasiłków. Dotyczy to przeprowadzenia weryfikacji w okresie, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy.

 

xes/ZUS

Autor ES

2022-09-23

Więcej informacji z tej kategorii