Ewangelia słowo pochodzi z greckiego εὐαγγέλιον, euangelion, dosłownie dobra nowina – w starożytności termin ten...