Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Diecezja Łomżyńska: Powiedzieli TAK Bogu. Święcenia prezbiteratu w Katedrze

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Siedmiu diakonów otrzymało dziś święcenia prezbiteratu. Uroczystość, której przewodniczył biskup Janusz Stepnowski, odbyła się w łomżyńskiej katedrze.

– Naszym największym zadaniem, naszym obowiązkiem, ale i radością jest ten duch prośby, duch modlitwy. Jeśli w życiu chrześcijanina powoli wygasa ten duch modlitwy, ten duch prośby do Boga samego to powoli wygasa w nim życie chrześcijańskie. Wy drodzy młodzi, za chwilę kapłani, pójdziecie do naszych parafii, aby dzisiejszych ludzi z XXI wieku uczyć, jak prosić Boga w modlitwie, bo sami macie świadomość, że wielu wiernych w naszej parafii zapomniało, co to znaczy to prosić. Co znaczy słowo modlitwa w ich życiu – mówił w swoim kazaniu ksiądz biskup.

      2022-05-28 Homilia biskupa Janusza Stepnowskiego

Po homilii diakoni – kandydaci do święceń prezbiteratu – odpowiadali na pytania biskupa i wyrazili gotowość do przyjęcia obowiązków, wynikających ze święceń oraz złożyli przyrzeczenia czci i posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu. W ważnych momentach Kościół wzywa wstawiennictwa Świętych, dlatego też kolejną częścią obrzędu święceń było odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych. Kandydaci do kapłaństwa, na znak największego uniżenia przed Bogiem, leżeli krzyżem natomiast biskupi, kapłani i wierni, z uwagi na trwający okres wielkanocny, stali. Po odśpiewanej litanii nastąpił najważniejszy moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną biskup Janusz Stepnowski wyświęcił siedmiu nowych kapłanów. Swoje ręce, na nowo wyświęconych kapłanów, włożyli też wszyscy kapłani, zgromadzeni w świątyni.

Święcenia przyjęli:

  1. Dk. CIECIERSKI Łukasz Radziłów
  2. Dk. GOGOL Rafał Łomża/ NMP Częstochowskiej
  3. Dk. GROMADZKI Hubert Kolno/ Chrystusa Króla Wszechświata
  4. Dk. KURPIEWSKI Damian Łęg Starościński
  5. Dk. PIEKARSKI Krystian Kolno/ Św. Anny
  6. Dk. RYDEL Szymon Kolno/ Chrystusa Króla Wszechświata
  7. Dk. TURKOWSKI Bartosz Dąbrówka Kościelna

Po udzieleniu święceń, alumni seminarium ubrali neoprezbiterów w szaty kapłańskie: stułę i ornat. Z kolei biskup Janusz namaścił dłonie neoprezbiterów olejem Krzyżma świętego, a następnie wręczył im patenę z chlebem i kielich z winem – symbole Eucharystycznej Ofiary, która będą odtąd mogli sprawować oraz przekazał im znak pokoju. Po tych obrzędach Kapłani Neoprezbiterzy, wspólnie z Księżmi Biskupami i licznie zgromadzonymi kapłanami, koncelebrowali pierwszą Mszę świętą.

Następnie po uroczystej liturgii neoprezbiterzy podziękowali za dar święceń kapłańskich oraz wszystkim za obecność w tym ważnym dla nich momencie życia. Na zakończenie biskup Janusz Stepnowski poinformował na jakich parafiach nowi kapłani będą posługiwać. 

Jutro każdy z nowych kapłanów odprawi w swojej parafii rodzinnej Mszę Prymicyjną.

pg/arch.rn

Hits: 2689

Autor P. G.

2022-05-28

Więcej informacji z tej kategorii