ABC Wiary Liturgia – Modlitwa powszechna

ABC Wiary Liturgia – Modlitwa powszechna

Modlitwa Powszechna ma miejsce na zakończenie liturgii słowa, jako odpowiedź zgromadzenia na usłyszane Słowo Boże. Jest modlitwą wstawienniczą obejmującą wszystkich ludzi na świecie (stąd nazwa powszechna). Dawniej przed jej rozpoczęciem wychodzili z kościoła...
Słowo Boże na każdy dzień: 20 maja

Słowo Boże na każdy dzień: 20 maja

PIĄTEK PIĄTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO J 15,12-17 Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy...