Słowo Życia: 16 stycznia

Słowo Życia: 16 stycznia

PONIEDZIAŁEK II TYGODNIA ZWYKŁEGO   Mk 2, 18 – 22 Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?»  Jezus im odpowiedział: «Czy goście...
Słowo Życia: 15 stycznia

Słowo Życia: 15 stycznia

II NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A   J1, 29 – 34 Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode...
Słowo Życia: 14 stycznia

Słowo Życia: 14 stycznia

SOBOTA I TYGODNIA ZWYKŁEGO   Mk 2, 13 – 17 Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za...
Słowo Życia: 13 stycznia

Słowo Życia: 13 stycznia

PIĄTEK I TYGODNIA ZWYKŁEGO Mk 2, 1-12 Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech....
Słowo Życia: 12 stycznia

Słowo Życia: 12 stycznia

CZWARTEK PIERWSZEGO TYGODNIA OKRESU ZWYKŁEGO   Mk 1, 40 – 45 Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę,...
Słowo Życia: 11 stycznia

Słowo Życia: 11 stycznia

ŚRODA PIERWSZEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO   Mk 1, 29-39 Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka...