Słowo Boże na każdy dzień: 20 maja

Słowo Boże na każdy dzień: 20 maja

PIĄTEK PIĄTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO J 15,12-17 Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy...
Słowo Boże na każdy dzień: 19 maja

Słowo Boże na każdy dzień: 19 maja

CZWARTEK PIĄTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO J 15,9-11 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem...
Słowo Boże na każdy dzień: 18 maja

Słowo Boże na każdy dzień: 18 maja

ŚRODA PIĄTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO J 15,1-8 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby...
Słowo Boże na każdy dzień: 17 maja

Słowo Boże na każdy dzień: 17 maja

WTOREK PIĄTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO J 14,27-31a Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i...
Słowo Boże na każdy dzień: 16 maja

Słowo Boże na każdy dzień: 16 maja

ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, KAPŁANA I MĘCZENNIKA J 17,20-26 W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy...
Słowo Boże na każdy dzień: 15 maja

Słowo Boże na każdy dzień: 15 maja

V NIEDZIELA WIELKANOCNA J 13, 31-33a. 34-35 Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to...