Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Dzisiaj zmarli ks. kan. Wojciech Kulesza oraz ks. Janusz Henryk Panas

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Dzisiaj po nagrodę życia wiecznego odeszło dwóch kapłanów diecezji łomżyńskiej: ks. kan. Wojciech Kulesza budowniczy kościoła w Koźle i emerytowany proboszcz parafii w Czerwinie oraz ks. Janusz Henryk Panas emerytowany proboszcz parafii Kuczyn i Lachowo.

Ks. kan. Wojciech Kulesza urodził się 10 marca 1940 w Kuleszkach w par. Andrzejewo. Został wyświęcony na kapłana przez bp. Czesława Falkowskiego 1 czerwca 1968 r. w Łomży. Po święceniach podjął pracę jako wikariusz w parafiach: Romany, Kleczkowo i Kolno. Pełniąc posługę wikariusza biskup zlecił księdzu Wojciechowi budowę nowego kościoła w Koźle, a 1 stycznia 1984 roku ustanowił go rektorem ośrodka duszpasterskiego w Koźle. Ksiądz Kulesza pełnił też w tym czasie funkcję duszpasterza rolników dekanatu Kolno.

24 kwietnia 1986 otrzymał tytuł kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Sejneńskie. W latach 1992-2012 był proboszczem parafii Czerwin, członkiem rady kapłańskiej (1997-2020), wicedziekanem dekanatu Rzekuń (2000-2012) i duszpasterzem rolników dekanatu Rzekuń (2004-2012). 15 kwietnia 2012 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Czerwinie, a ostatnie zaś lata spędził w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

Dnia 13 grudnia br. (niedziela) od godz. 16.00 wystawienie ciała w kaplicy pw. św. Józefa w Domu Pogrzebowym Marczyk przy ul. Przykoszarowej 22 A. O godz. 17 Msza św. za zmarłego kapłana.

Dnia 14 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 10.00 Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Łomży pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.
O godz. 12.00 Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego,
Po Mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. Ks. kan. Wojciecha Kuleszy zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Koźle.
Biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię kościoła parafialnego w Koźle, prosimy kapłanów pragnących pożegnać i modlić się za śp. Ks. Kan. Wojciecha Kuleszę o sprawowanie Mszy św. w Katedrze Łomżyńskiej.


Ks. Janusz Henryk Panas urodził się 14 czerwca 1939 w Sokołach. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 1964 r. w Łomży z rąk bpa Czesława Falkowskiego. Po święceniach podjął pracę jako wikariusz w parafiach: Poryte, Łyse, Poświętne, Turośl, Jelonki, Grabowo, Zaręby Kościelne, Wysokie Maz., Rutki. 24 czerwca 1985 został administratorem parafii Kuczyn a następnie jej proboszczem. Funkcję tę pełnił do 1 lipca 1993 kiedy to został proboszczem parafii Lachowo. Od 1998 pełnił posługę kapelan DPS-u w Ostrołęce. 1 września 2010 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

Dnia 15 grudnia br. (wtorek) o godz. 11.00 Msza św. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

Po Mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. Ks. Janusza Henryka Panasa  zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Sokołach.

Zmarłych kapłanów polecamy Miłosierdziu Bożemu

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…”

JE

[related limit=”5″]

Autor adam

2020-12-11

Więcej informacji z tej kategorii