Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Książka: Pięć dowodów na istnienie Boga

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Książka Edwarda Fesera Pięć dowodów na istnienie Boga (Wydawnictwo W Drodze) stanowi wprowadzenie do najważniejszych argumentów za istnieniem Boga, a jednocześnie ich obronę. Autor przedstawia i analizuje pięć z nich, nawiązując jednocześnie do proponujących je filozofów: Arystotelesa, Plotyna, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i G.W. Leibniza. Odpiera przy tym kierowane przeciw nim zarzuty.

Wyprowadzając istnienie Boga kolejno z istnienia zmian, złożoności rzeczy, natury uniwersaliów, rozróżnienia na istotę i istnienie oraz zasady racji dostatecznej, Feser pokazuje wzajemne powiązania, a jednocześnie odrębność różnych linii argumentacji w obronie teizmu.Naturze Boga i Jego relacji do świata poświęcony jest oddzielny rozdział, w którym autor zarysowuje wiele zagadnień kluczowych dla filozofii religii od średniowiecza po współczesność – takich jak natura przymiotów boskich, relacja cudów do praw natury czy teoria analogii.

Przy okazji analizy poszczególnych argumentów autor przedstawia podstawowe pojęcia, tezy i koncepcje związane z teizmem klasycznym i jego źródłami w filozofii antycznej, a także alternatywne wobec niego stanowiska, jak deizm i panteizm.

Książka nie zakłada znajomości terminologii filozoficznej, więc czytelnikowi dopiero rozpoczynającemu kontakt z filozofią może posłużyć jako wprowadzenie do teologii naturalnej. Czytelnik, któremu tematyka ta nie jest obca, znajdzie tu natomiast oryginalny sposób przedstawienia omawianych idei – częściowo w polemice, a częściowo w nawiązaniu do współczesnej filozofii analitycznej.

Większość tych dowodów nie spotyka się z większym zainteresowaniem w filozofii współczesnej. Jest to zdumiewające, zważywszy na fakt, że odegrały one znaczącą rolę historyczną, a co więcej, tak się składa, że są to najmocniejsze dostępne dowody na istnienie Boga (tak uważam). Moi długoletni czytelnicy nie będą zaskoczeni, kiedy powiem, że według mnie nie mówi to nic o samych dowodach, a jednocześnie wszystko o stanie współczesnej filozofii akademickiej, z filozofią religii włącznie. Zatem chociaż omawiane argumenty nie są nowe same w sobie, to jednak będą nowe dla większości czytelników, podobnie jak większość tego, co mam do powiedzenia na ich obronę – napisał Edward Feser w Pięć dowodów na istnienie Boga (tytuł oryginalny: Five Proofs  of the Existence of God: : Aristotle, Plotinus, Augustine, Aquinas, Leibniz).

Radio Nadzieja objęło książkę swoim patronatem.

Anna Czytowska

Autor E. S.

2022-11-18

Więcej informacji z tej kategorii