Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

KTN: Wezwanie do troski o miłość i bezpieczeństwo każdego dziecka

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

 Wezwanie do troski o miłość i bezpieczeństwo każdego dziecka

Każdy człowiek ma niezwykłą wartość. Nie mieści się ona w żadnych liczbach, w żadnych kalkulacjach. Życie każdego z nas jest bezcenne, bo jest darem miłującego nas Stwórcy. Jest darem, a równocześnie zadaniem, bo od tego, jak przeżyjemy swoje życie, jakie będą jego owoce, zależy nasza wieczność.

Tę prawdę przybliża nam obchodzone w tym tygodniu piękne święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Oto stajemy się świadkami niezwykłego spotkania Matki Jezusa z Matką Jana Chrzciciela. Zarówno Mesjasz, jak i ten, który ma za zadanie przygotować Mu drogę, są jeszcze pod sercami swoich matek. Mimo tego uczestniczą w spotkaniu, reagują na swoją obecność. Czytamy o tym w Ewangelii według św. Łukasza. Tak wiele treści niesie to przesłanie. Przynagla nas ono do jeszcze gorliwszej pracy, aby odważnie bronić poczętego życia. Wzywa nas również do szczególnej troski o bezpieczny rozwój każdego dziecka pod sercem matki. A to jest tak mocno związane z zachowaniem koniecznej abstynencji od alkoholu, najpierw przez oboje rodziców starających się o potomstwo, a następnie przez kobiety w stanie błogosławionym.

Przypomnijmy, że  szkodliwe jest picie alkoholu w ciąży w każdej ilości – negatywny wpływ na zdrowie dziecka ma już jednorazowa, nawet niewielka ilość wypitego alkoholu. Bezwzględnym więc obowiązkiem, a jednocześnie wyrazem miłości i odpowiedzialności, jest całkowita rezygnacja przez matkę z  picia alkoholu w ciąży i podczas karmienia piersią, a bliscy powinni ją w tym wspierać. Najlepiej, gdyby to wsparcie miało formę osobistej, dobrowolnej abstynencji.

Wczoraj, 1 czerwca, tak wiele  mówiono  o dzieciach, tak wiele  rozdano prezentów. Odbywały się liczne imprezy, aby sprawić najmłodszym radość, wywołać na ich twarzach uśmiech. Dobrze, że tak się dzieje, bo jak pisał Janusz Korczak: „Dziecku potrzebna jest jasność szczęścia i ciepło miłości. Zapewnijcie mu jasne dzieciństwo, a dacie mu zapas uśmiechów na całe długie życie cierniowe”.

Wiemy jednak, kochani, że „zapewnienie jasnego dzieciństwa” to nie sprawa jednego świątecznego dnia, ale wszystkich bez wyjątku dni w roku. Przepełnione miłością, a więc szczęśliwe dzieciństwo nie jest owocem sporadycznych akcji z dziećmi w roli głównej, ale owocem stałej, ofiarnej i wytrwałej pracy rodziców, i wszystkich odpowiedzialnych za wychowanie najmłodszych. Właśnie Janusz Korczak, który w czasie II wojny światowej oddał życie, aby do końca być ze swoimi wychowankami, zwrócił uwagę, że w języku polskim jest „piękny wyraz: wychowywać, chować. (…) Chować to chronić, osłaniać, zabezpieczyć przed chłodem, poniewierką, cierpieniem. (…) Mozołu życia nie zniosą dzieci, jeśli nie będą widziały, że obok kroczą silni, wytrwali, wierni rodzice. (…) Sierotą jest dziecko, gdy umarli rodzice, sierotą jest i to dziecko, któremu nie urodził się jeszcze rodzic i opiekun ducha”.

Te jakże głębokie słowa wielkiego przyjaciela dzieci z ubiegłego wieku, każą nam przyjrzeć się problemom współczesnych najmłodszych. Niestety, wiele z nich cierpi z powodu sieroctwa duchowego. To pojęcie od lat funkcjonuje w nauce, a liczni badacze pochylają się nad tym problemem. Są bowiem dzieci, które mieszkają z rodzicami, a jednocześnie boleśnie przeżywają osamotnienie, brak zrozumienia i akceptacji ze strony rodziców. Więzi emocjonalne między dziećmi a rodzicami są zaburzone. Wśród wielu czynników sprzyjających zaniedbaniu emocjonalnemu, wymienia się uzależnienia. Dlatego troska o trzeźwość w naszych rodzinach jest tak istotna. Jeśli pragniemy, aby dzieci doświadczyły miłości, aby miały poczucie bezpieczeństwa, rodzice i pozostali bliscy muszą pielęgnować tę ważną wartość w codziennym życiu. Muszą być trzeźwi.

Warto przypomnieć, że od 2006 roku każdy 1 czerwca w naszej Ojczyźnie to Dzień bez Alkoholu. Sejm RP podjął taką uchwałę ze względu na szczególną wymowę Międzynarodowego Dnia Dziecka. Zgodnie z zapisem  w dzień ten zachęca się do „podjęcia wszelkich działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmniejszenia dostępności do alkoholu”. Jakże cyniczny i szyderczy był uśmiech dorosłych podczas  składanych dzieciom życzeń i rozdawanych  prezentów przez tych, którzy z taka determinacją  zwiększają liczbę punktów sprzedaży alkoholu, aby rozpijać ich rodziców.

Troska o trzeźwość narodu, to muszą być stałe działania zarówno władz państwowych i samorządowych, jak i polskich rodzin, Kościoła i całego naszego społeczeństwa.

 

      2023-06-02 Ku Trzeźwości Narodu - Wezwanie do troski o miłość i bezpieczeństwo każdego dziecka

 

ks. bp Tadeusz Bronakowski

Autor ES

2023-06-02

Więcej informacji z tej kategorii