Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Ku Trzeźwości Narodu – Apostoł Trzeźwości

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Apostoł trzeźwości – Bp Bernard Dembek

Podczas naszych piątkowych spotkań często słyszymy określenie: „apostoł trzeźwości”. Używamy go mówiąc o ludziach, którzy w swoim życiu troszczyli się lub troszczą o cnotę trzeźwości. Którzy praktykują ją sami i zachęcają do tego innych. Zwykle są to znane postacie, święci i błogosławieni Kościoła. Ale musimy zdawać sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy powołani do tego, by być apostołami Jezusa. Apostołami, którzy oznaczają się tą piękną i jakże potrzebną cnotą, jaką jest trzeźwość.

Św. Josemaría Escrivá powiedział kiedyś, że wszyscy „winniśmy iść przez życie jak apostołowie: ze światłem Bożym, z solą Bożą. Bez obawy, w sposób naturalny, lecz z tak głębokim życiem wewnętrznym, w takim zjednoczeniu z Panem, byśmy mogli nieść światło i ustrzec się przed zepsuciem i mrokiem”. To jest nasze zadanie. To jest nasze powołanie. To jest sens naszego apostołowania we współczesnym świecie. Apostołowania wśród ludzi, do których nas Pan posyła, aby głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Mamy być solą tej ziemi. Nieść światło Chrystusa do ludzi pogrążonych w ciemnościach zła. A sami troszcząc się o jak najgłębsze zjednoczenie z Panem, powinniśmy strzec się zepsucia i mroków grzechu.

Warto, kochani, wpatrywać się w przykład osób, którzy w swoim życiu tak właśnie postępowali. Warto ich naśladować. Warto zachować pamięć o ich dobrym życiu, o ich nieraz heroicznym praktykowaniu cnót, w tym cnoty trzeźwości.

Dzisiaj chcę przypomnieć zasługi zmarłego w 1937 r. biskupa pomocniczego łomżyńskiego Bernarda Dembka (1878-1937). Był on wielkim patriotą i działaczem społecznym. W gimnazjum był wiceprzewodniczącym tajnego Koła Filomatów. We wrześniu 1901 r., już jako kleryk pelplińskiego Seminarium Duchownego, stanął za to przed pruskim sądem w znanym toruńskim procesie i został uwięziony na trzy tygodnie w Tczewie. Do więzienia trafił ponownie za działalność niepodległościową już jako kapłan na początku pierwszej wojny światowej. Po święceniach kapłańskich na kolejnych parafiach głosił kazania na temat pijaństwa. Będąc proboszczem w Grudziądzu zorganizował wystawę przeciwalkoholową i przyczynił się do założenia bezalkoholowej gospody, wspierając ten cel finansowo. Reaktywował w parafii Bractwo Trzeźwości. Jako biskup troszczył się o rozwój Koła Alumnów Abstynentów przy Seminarium Duchownym w Łomży. Założył też w mieście Koło Ligi Przeciwalkoholowej.

Kochani, widzimy kolejny przykład pięknego połączenia walki o niepodległość z troską o to, aby nasz naród był trzeźwy. Bp Bernard Dembek był światłym, odważnym człowiekiem, który zdawał sobie sprawę, że do wolności potrzeba trzeźwości. Te wartości są ze sobą ściśle powiązane.

Współczesnych apostołów trzeźwości – duchownych i świeckich, bardzo potrzebuje nasza Ojczyzna. Potrzebują ich polskie rodziny, dla których staną się oni Bożą solą i światłem w mrokach panującej nietrzeźwości. Potrzebują ich polskie szkoły, do których apostołowie trzeźwości będą mieli odwagę wprowadzić autentyczną troskę o wolność wewnętrzną młodego pokolenia. Potrzebują ich polskie parafie, aby na nowo stały się bijącym sercem troski o trzeźwość narodu. Potrzebują ich samorządowcy i wszyscy odpowiedzialni za naszą Ojczyznę.

Prośmy o to gorliwie w swoich codziennych modlitwach. Pamiętajmy też, że i my jesteśmy powołani przez Chrystusa, aby być apostołami trzeźwości. Apostołami gorliwymi i ofiarnymi.

      2022-09-23 Ku Trzeźwości Narodu - Felietony Ks. Bp. Tadeusza Bronakowskiego

Ks. Bp Tadeusz Bronakowski

Hits: 31

Autor ES

2022-09-23

Więcej informacji z tej kategorii