Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Ku Trzeźwości Narodu. Felieton bp. Bronakowskiego: 3 czerwca

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Wychowanie dzieci do trzeźwości / Zesłanie Ducha Świętego

Jak ważne jest dziecko w oczach Pana Jezusa! Można by wręcz powiedzieć, że Ewangelia jest głęboko przeniknięta prawdą o dziecku. Można by ją nawet w całości odczytywać jako Ewangelię dziecka” – te słowa wypowiedział przed laty św. Jan Paweł II. Są one dla nas wielkim wyzwaniem, aby z ewangeliczną troską, odpowiedzialnością i miłością patrzeć na każde dziecko.

1 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziecka. W tygodniu, kiedy w sposób szczególny pamiętamy o wszystkich dzieciach, chcemy poruszyć sprawę ich wychowania do trzeźwości. Rozumiemy, że od tego zależy nie tylko ich własny los, ale też przyszłość naszego narodu i Kościoła w Polsce. Ks. dr Marek Dziewiecki często podkreśla, że obecnie dzieci są śmiertelnie zagrożone. Dzieje się tak dlatego, że „wielu polityków, ludzi mediów, kultury, a nawet niektórzy rodzice, nauczyciele, psycholodzy czy pedagodzy forsują taką wizję życia, w której nie ma miejsca na wychowanie do prawdy, dobra i piękna, do miłości, wolności i odpowiedzialności, do uczciwości, czystości i świętości”. Konsekwencją tego jest coraz większa liczba dzieci przeżywających poważny kryzys. Wiele z nich wchodzi wtedy w różnego rodzaju uzależnienia. Wiele sięga po alkohol, co nieuchronnie prowadzi do niszczenia zdrowia fizycznego i psychicznego, jak również do degradacji duchowej, moralnej i religijnej.

Z przerażeniem i bólem stwierdzamy, że wiek inicjacji alkoholowej w Polsce to 10-12 lat. Postawmy więc w pełni zasadne pytania:

Czy mają prawo składać dzieciom życzenia ci, którzy mogą zlikwidować zabójczą i demoralizującą reklamę alkoholu, a tego nie czynią?

Czy mają prawo składać dzieciom życzenia ci, którzy mogą zmniejszyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu, a wręcz przeciwnie – stale, cynicznie ją zwiększają?

Czy mają prawo składać dzieciom życzenia ci, którzy podają im pierwszy kieliszek wódki czy szklankę piwa? Odpowiedź może być tylko jedna. Nie mają prawa. Najpierw muszą się nawrócić i zacząć naprawiać wyrządzane zło. Bł. Ks. Bronisław Markiewicz mówił, że ci, którzy podają dzieciom alkohol, ułatwiają jego zdobycie są wrogami wiary i narodu.

Ogromnym błędem, wielką nieodpowiedzialnością rodziców jest przyzwyczajanie dzieci do picia poprzez podawanie im tzw. bezalkoholowego szampana czy piwa, które całkiem bezalkoholowe nie jest.

Moi drodzy, pamiętamy, że jedyną formą trzeźwości dzieci i młodzieży do 18 roku życia jest całkowita abstynencja. Jest ona niezbędna dla zdrowego i bezpiecznego życia dzieci, dla ich prawidłowego rozwoju we wszystkich obszarach. Dlatego tak ważne jest wsparcie dzieci, aby wytrwały w abstynencji, aby potrafiły powiedzieć „nie”, gdy inni nakłaniają je do picia. Pomagać im powinni przede wszystkim rodzice. Dobra atmosfera panująca w domu, bliskość i miłość rodziców, poświęcanie czasu dzieciom, szczere rozmowy – wszystko to pomaga w budowaniu mocnych, prawdziwych więzi, które chronią dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami, takimi jak sięganie po alkohol. Bardzo ważne jest, aby rodzice troszczyli się o pogłębianie wiary, aby była wspólna modlitwa w rodzinie i systematyczne uczestnictwo w życiu Kościoła. Badania potwierdzają, że w takich rodzinach mniej jest problemów związanych z uzależnieniami. Boża miłość w rodzinach, życie wartościami chrześcijańskimi to piękny i skuteczny sposób ochrony przed współczesnymi zagrożeniami. Bł. kard. Stefan Wyszyński podkreślał, że ratowanie dzieci jest polską racją stanu. I nie myślał wyłącznie o ochronie nienarodzonych, ale także o tym, by dom rodzinny stawał się dla dzieci prawdziwą szkołą cnót chrześcijańskich, w tym szkołą trzeźwości. Trzeźwości będącej fundamentem prawdziwej wolności.

W najbliższą niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Święty Paweł pisze, że gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność (por. 2 Kor 3, 17).

Każdy z nas potrzebuje nieustannej modlitwy do Ducha Świętego, aby umacniał nas w wierze i w Bożej mądrości, aby uczył nas odpowiedzialności za siebie i innych. Potrzebują szczególnej pomocy Ducha Świętego ci, którzy pobłądzili w ciemnościach świata i utracili swoją wolność. Dlatego módlmy się gorliwie, aby nasze serca były zawsze otwarte na działanie Ducha Miłości, Ducha Prawdy i Chrystusowej wolności.

Prośmy Ducha Świętego słowami pięknej modlitwy św. Augustyna: „Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

bp Tadeusz Bronakowski

      2022-06-03 Ku Trzeźwości Narodu - Felietony bp. Taduesza Bronakowskiego

Hits: 31

Autor P. G.

2022-06-03

Więcej informacji z tej kategorii